Casus ‘Je deelt de wereld met je klant’ | Unilever

Unilever’s hoge doelen voor diepe waardecreatie

Onder leiding van CEO Paul Polman vaart Unilever een koers naar een ‘rechtvaardiger en duurzamere wereld voor ons allemaal’. De route naar duurzame groei ligt vast in het Unilever Sustainable Living Plan, waarvan de website van Unilever een impressie geeft. Deze impressie laat zien hoe Unilever invulling geeft aan het principe ‘hoge doelen voor diepe waardecreatie’.

In deze casus gebruiken we de koers van Unilever als praktijkvoorbeeld voor het thema ‘Je deelt de wereld met je klant’.

Hoge doelen voor diepe waardecreatie

Hoge doelen zijn de doelen die vanuit een hoger niveau van bewustzijn zijn geformuleerd. Vanuit dit bewustzijn richt de organisatie zich niet alleen op het vervullen van de directe behoefte van haar klant, maar denkt zij door over de diepe impact van de waarde die zij creëert. We onderscheiden hierbij drie niveaus:

 1. Waarde die voorziet in de directe behoeften van de klant
 2. Waarde die doordringt tot het mens-zijn van de klant
 3. Waarde die doordringt tot het niveau van mensheid en wereld

Meer hierover lees je in het artikel ‘Hoge doelen voor diepe waardecreatie’.

Het hoge doel van Unilever

Het hoge doel van Unilever luidt, aldus de website: “Duurzaam leven tot gemeengoed maken. Door elke dag te werken aan een betere toekomst, met merken en diensten die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen.”

“We kunnen onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen waarvoor de wereld staat. Bij de aanpak ervan moeten bedrijven een expliciete en positieve bijdrage leveren. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier een rechtvaardiger en duurzamer wereld kunnen creëren voor ons allemaal”

Paul Polman, CEO Unilever

Concreet wil Unilever hiertoe:

 • Tegen 2020 meer dan een miljard mensen helpen hun gezondheid en welzijn te verbeteren
 • Tegen 2030 de milieuvoetafdruk van haar producten halveren
 • Tegen 2020 de levensstandaard van miljoenen mensen verhogen

Diepe waardecreatie

Op haar website presenteert Unilever zich als een organisatie die vanuit een hoog niveau van bewustzijn doordenkt over de impact van de waarde die zij creëert. Vanuit de overtuiging dat Unilever als bedrijf een verantwoordelijkheid heeft tegenover consumenten en de gemeenschappen waarin het actief is (…), zegt de organisatie vele initiatieven te ontplooien waarmee duurzaamheid wordt verankerd in de levensfase van al haar producten.

Unilever heeft een groot aantal producten in haar portfolio. Van vijf producten/merken zetten we in onderstaande tabel uiteen hoe de hoge doelen beoogd worden door te werken op de drie niveaus van waardecreatie:

 1. impact voor de directe klantbehoefte
 2. impact voor de klant als mens
 3. impact voor de klant als onderdeel van mensheid en wereld

Bij het invullen van de tabel hebben wij ons gebaseerd op de websites van Unilever.

Unilever
Hoger doel
Duurzaam leven tot gemeengoed maken
1e niveau | Waardecreatie
Voorzien in dagelijkse behoefte aan levensmiddelen, producten voor lichamelijke verzorging en schoonmaakproducten
2e niveau | Klant als mens
Mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen
3e niveau | Mensheid en wereld
Een betere toekomst voor iedereen
3 niveaus van waardecreatie Margarine Lifebuoy Zeep Wasmiddel Dove Ben & Jerry’s
Niveau 1 | Impact op de directe klantbehoefte Geeft extra smaak aan de boterham Reinigt de handen Wast vuil uit kleding en textiel Verzorgt huid en haar Stilt de lekkere trek
Niveau 2 | Impact op de klant als mens Helpt het cholesterolgehalte te verlagen Stimuleert mensen in ontwikkelende gebieden hun handen te wassen t.b.v. meer hygiëne Helpt ouders uiting te geven aan het principe ‘Vuil is goed’: kinderen leren door te spelen Vergroot het zelfvertrouwen (o.a. door gebruik van ‘echte vrouwen’ i.p.v. modellen in de campagnes) Maakt snoepen ‘verantwoord’ door uitsluitend gebruik van pure ingrediënten
Niveau 3 | Impact voor de klant als onderdeel van mensheid en wereld Draagt bij een aan betere gezondheid, door mensen te helpen de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen Draagt bij een aan betere gezondheid door meer hygiëne en verlaging van de kans op ziekten Draagt bij aan een betere toekomst voor de planeet, door consumenten te stimuleren hun wasgewoonten aan te passen en minder water en energie te gebruiken Draagt bij aan een betere wereld waarin schoonheid een bron van vertrouwen is, in plaats van een bron van angst Draagt bij aan een betere toekomst voor de planeet, door gebruik van fairtrade en duurzaam geproduceerde grondstoffen

Hoge doelen voor diepe waardecreatie in jouw praktijk

Wat valt je op als je kijkt naar de hoge doelen en diepe waardecreatie van jouw eigen organisatie?

 • Heeft jouw organisatie hogere doelen geformuleerd, bijvoorbeeld in termen van een missie?
 • Is deze missie gericht op wat de organisatie wil betekenen voor haar klant?
 • Welke waarde creëert jouw organisatie?
 • Welke impact heeft jouw organisatie op de klant als mens?
 • Welke impact heeft jouw organisatie op de mensheid en de wereld?
hoge-doelen-diepe-waardecreatie

NB: Deze casus is uitsluitend gebaseerd op teksten op websites van Unilever en onze eigen interpretatie daarvan. De tekst is niet afgestemd met Unilever, noch getoetst aan de concrete praktijk.

2017-05-09T18:52:53+00:00 5 principes, Coherence|