Coherence Conference | Lustrum Editie

Zingeving in werk: kunst in het vakmanschap

Wat maakt dat we ons werk als zingevend kunnen ervaren? Hoe brengen we bezieling en vitaliteit in de dagelijkse praktijk? Wat is je eigen vakmanschap en welke kunst versta je?

Tijdens de Coherence Conference op donderdag 21 september 2017 gaan we in een inspirerend programma met deze vragen aan de slag.

Wat kun je verwachten?

 • Dieper filosofisch perspectief op vakmanschap en de kunstzinnige kwaliteiten daarin
 • Licht op je eigen vakmanschap: wat is mijn ambacht, hoe ben ik van betekenis en wat geeft mij ‘eer’ van het werk?
 • Inzicht in het belang van zingevende werksystemen: hoe creëer je werksystemen waarin de kunst in het vakmanschap optimaal de ruimte krijgt en tot waarde komt?
 • Vertaalslag naar de praktijk: werken aan zingeving; een samenspel tussen organisatie en professional

Praktisch

 • Donderdag 21 september 2017

 • Inloop vanaf 10.00  uur

  Programma: 10.30 – 17.30 uur

 • Voor business professionals, managers, directeuren, ondernemers, coaches en adviseurs

 • Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers

 • Beauforthuis in Austerlitz

  Adres & route >>

 • Deelname kost € 90 excl. BTW

Collegetour met prof. dr. ir. Mathieu Weggeman | Op zoek naar schoonheid in werk en in organisaties

Mensen willen betekenisvol werk kunnen doen. Die betekenis is gelegen in het genoegen dat mensen beleven aan het samen maken van mooie dingen. De mogelijkheid om schoonheid te mogen produceren is dan het motief om met elkaar aan de slag te gaan.

Hoe anders is vaak de werkelijkheid. Inspiratievernietigende regels, richtlijnen, formulieren en vergaderingen bederven de creativiteit en het plezier in het werk.

Waar swingt het nog? Waar delen mensen nog een energieopwekkende collectieve ambitie? Waar is de homo ludens die met liefde voor zijn vak mooie dingen maakt? Het is tijd voor een esthetisch perspectief op organisaties!

Na een korte presentatie laat Mathieu Weggeman aan de hand van een interview in de stijl van Collegetour, zijn licht schijnen op schoonheid in werk en kunst in het vakmanschap.

Over prof. dr. ir. Mathieu Weggeman >>
daphne-keune-robert-lambermont

Uitvoering Canto Ostinato van Simeon ten Holt door Daphne Keune en Robert Lambermont (Rondane Kwartet)

Simeon ten Holt componeerde Canto Ostinato in de jaren ’77-‘79. De ‘Canto’ wordt gespeeld door Daphne Keune en Robert Lambermont. Tijdens de uitvoering staan hun twee vleugels tegenover elkaar opgesteld, zodat de pianisten elkaar kunnen zien en optimaal met elkaar kunnen communiceren aan de hand van specifieke tekens.

De compositie is opgebouwd uit een groot aantal maatgroepen die herhaald worden. De pianisten bepalen zelf hoe vaak zo’n herhaling plaatsvindt. Ook met betrekking tot andere muzikale aspecten verleent Ten Holt de uitvoerenden een zekere mate van ruimte: Hoe de noten in de partituur worden gespeeld -legato, staccato, piano, forte, crescendo, diminuendo- wordt vrijwel geheel overgelaten aan de spelers. Vanwege deze vrijheid is iedere uitvoering, voor zowel pianisten als het publiek, een muzikaal avontuur.

Over Robert Lambermont, Daphne Keune en het Rondane Kwartet >>

Presentatie Herman van Kampen | Zingeving in werk vanuit een mens- en organisatiekundig perspectief

Pijnlijk vaak zien we dat het dagelijkse reilen en zeilen in organisaties de nodige bezieling mist. Mensen zitten vast in patronen, voelen zich belemmerd door het management of zitten gevangen in standaardisatie, regeldruk en beklemmende protocollen. De zingeving ontbreekt en mensen haken op allerlei manieren af.

Herman van Kampen belicht aan de hand van het concept Coherence hoe je de bevlogenheid, bezieling en vitaliteit weer terugbrengt in de praktijk. Wat maakt dat professionals hun werk als betekenisvol kunnen ervaren? Hoe geef je vorm aan zingevende werksystemen? En wat vraagt dit van zowel de professional zelf, als van de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn?

Dialoogtafel

In het laatste deel van programma schuif je aan bij de dialoogtafel. Hier maak je de vertaalslag naar jezelf: Wat is jouw vakmanschap? Welk ambacht beheers je en wat is de kunst die je verstaat? Leer in de ontmoeting met je tafelgenoten over je eigen scheppingskracht, instrumentarium en de zin en betekenis die dit geeft.

We sluiten de Conference af met een kunstzinnig slotakkoord.

Programma

10.00 uur   Inloop

10.30 uur   Opening door Judith Botman

10.45 uur   Inleiding op het programma door Herman van Kampen

11.00 uur   Presentatie en Collegetour met Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman: Op zoek naar schoonheid in werk en organisaties

12.30 uur   Lunch

13.15 uur   Voordracht door pianisten Daphne Keune & Robert Lambermont: het werk van Simeon ten Holt

13.30 uur   Uitvoering Canto Ostinato (Simeon ten Holt) op twee vleugels door Daphne Keune en Robert Lambermont (Rondane Kwartet)

14.45 uur   Pauze

15.00 uur   Presentatie door Herman van Kampen: Kunst en vakmanschap in Coherence | zingeving in werk vanuit een mens- en organisatiekundig perspectief

15.45 uur   Dialoogtafels: de kunst in het eigen vakmanschap

16.30 uur   Kunstzinnige afsluiting

17.00 uur   Borrel