Coherence

Creëer een zichzelf versterkende samenhang

Lees meer

Gedachtengoed voor integrale ontwikkeling

Alles in Coherence is gericht op de coherente verbinding tussen hoge doelen en waardecreatie voor anderen. De natuurlijke samenhang die dan ontstaat, zorg voor impact, geeft vervulling en brengt balans.

Deze balans zorgt dat het stroomt. Alsof je de wind weer in de rug hebt. Hoe voller, rijker en completer mensen en organisaties worden, hoe meer gevoel ze krijgen bij wat goed is. Goed voor klanten, medewerkers, zichzelf en de wereld waarop wij allemaal leven.

MODEL
voor integraal inzicht en overzicht

Coherence biedt een universeel ordeningskader waarmee mensen en organisaties integraal en samenhangend in beeld kunnen worden gebracht.

Vertel me meer

METHODE
voor coherente ontwikkeling

Coherence biedt methoden en instrumenten voor continue verbetering, effectieve verandering en fundamentele vernieuwing.

Vertel me meer

FILOSOFIE
voor coherentie in organisaties en leiderschap

Coherence biedt principes en inspiratie voor wie verantwoordelijkheid neemt voor een duurzame toekomst voor mens en wereld

Vertel me meer

Wat is Coherence?

De ordening van Coherence is niet toevallig ontstaan, maar is gebaseerd op natuurlijke principes en universele wetmatigheden die altijd werkzaam en toepasbaar zijn. Door de combinatie van eeuwenoude wijsheid met state-of-the-art kennis, is Coherence bijzonder bruikbaar voor de complexe vraagstukken van deze tijd.

MEER WETEN OVER COHERENCE?

Kom dan naar het kennismakingslecture Integraal Organiseren! Data vind je in de agenda.

Bekijk de volledige agenda

Hoe werkt Coherence?

De ordening van Coherence wordt gevormd door elf velden. Mensen en organisaties, maar ook teams, projecten en verandertrajecten kunnen in deze elf velden worden geordend en begrepen. Alle velden staan in een continue dynamiek tot elkaar en vormen zo een samenhangend, systemisch geheel.

coherence-principles

Alle aspecten in samenhang

  • Abstract: ideaal, streven, hogere doelen

  • Concreet: impact, realiteit, waardecreatie

  • Vorm: bovenstroom, business

  • Bewustzijn: onderstroom, sociaal

coherence-patronen

4 patronen met een specifieke toepassing

  • Levenslijn: de essentie

  • Driehoek: het hogere streven

  • Cirkel: dynamiek in krachten en vermogens

  • Vlieger: hoe het werkt

coherence-processen

2 processen voor integrale ontwikkeling

  • Creatie: van idee naar realisatie

  • Bewustwording: van realiteit naar impuls

De Levenslijn

levenslijn-transparant

De verbinding tussen ideaal en realisatie

De Levenslijn vormt de kern van Coherence: de as die het abstracte ideaal verbindt aan de concrete realiteit. Zowel voor mensen als voor organisaties is de Levenslijn het belangrijkste richtsnoer.

Voor mensen vertaalt een sterke Levenslijn zich in zingeving in het dagelijks handelen. In organisaties verbindt de Levenslijn het hoge doel voor de klant (de missie) met de concrete waarde die de organisatie creëert.

Meer over de Levenslijn

De Driehoek

driehoek-transparant

Een zingevend perspectief

De drie hoogste velden staan voor het perspectief: de doelen die je als professional of organisatie nastreeft. We noemen dit ook wel de why. Het ideaal van waaruit je leeft, werkt en van betekenis wilt zijn.

De Driehoek staat voor het meest abstracte. De impuls die je voelt, dat wat je inspireert en hoe je de toekomst voor je ziet. Voor organisaties vertaalt zich dat in het hogere doel voor de klant (missie), voor de organisatie (positie) en voor medewerkers (cultuur). Samen vormen deze doelen een unity of purpose.

Meer over de Driehoek

De Cirkel

cirkel-transparant

Het samenspel van krachten en vermogens

De zeven velden in het centrum van Coherence vormen samen de Dynamische Cirkel. De velden staan in een levendige verbinding tot elkaar en representeren de aspecten die het sterkst ervaarbaar zijn, zowel in onze persoonlijkheid, als in het werk binnen organisaties.

In de Cirkel vinden we sturende krachten en dragende vermogens. Zien we de velden in hun onderlinge tegenstelling, dan geven ze inzicht in de dilemma’s die kunnen spelen.

Meer over de Cirkel

De Vlieger

vlieger-transparant

Hoe het werkt in de praktijk

Het onderste en meest concrete patroon is de Vlieger. Vijf velden die staan voor dat wat we werkelijk kunnen zien en ervaren. Het is het samenspel van wie we zijn, wat we doen, wat we kunnen en hoe we ons gedragen.

Voor organisaties vertaalt zich dat in het werksysteem. Het samenspel van aspecten waarmee de organisatie voorziet in de behoefte van haar klanten: klantgerichte processen, een effectieve portfolio en een goede klantrelatie. Bij mensen staat de Vlieger voor hoe we denken, voelen en handelen.

Meer over de Vlieger

Library

Meer artikelen over Coherence

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 35.
Vertel me meer

Join the Community

Word member van de Coherence Community.
+ 150 business professionals die samen gaan voor
integraliteit, integriteit en impact voor mens en organisatie.
Vertel me meer

Gratis tips en inspirerende inzichten voor meer coherentie in je mailbox?

Aanmelden nieuwsbrief