Coherence

Samenhang zien, begrijpen en creëren

Met Coherence zorgen dat het klopt

Mensen, organisaties, hun omgeving; alles hangt met elkaar samen en beïnvloedt elkaar.

Coherence biedt een ordening die helpt om deze samenhang te begrijpen. Een ordening die – net als mensen en organisaties – leeft, dynamisch en bezield is. En die tegelijkertijd letterlijk orde schept en daardoor overzicht biedt.

Doordat je met Coherence alles wat er in en om een organisatie speelt van elkaar kunt onderscheiden én met elkaar in verband kunt brengen, werk je steeds vanuit het zicht op het grotere geheel. Dit stelt je in staat om betere keuzes te maken en te werken aan een organisatie die klopt.

coherence-ordening

Coherence: een universele ordening

Op het eerste gezicht lijkt Coherence misschien complex. Maar het is juist deze ogenschijnlijke complexiteit, die maakt dat Coherence zo veelzijdig en op vele manieren toepasbaar is.

De ordening Coherence is niet ‘bedacht’, maar vindt haar oorsprong in een oude wijsheidstroom die zegt dat alles in een zekere ordening functioneert. Coherence gaat dus niet uit van een maakbare realiteit, maar is gebaseerd op een universele wetten die inzicht geven in ‘de grote samenhang der dingen’.

Deze universele kwaliteit maakt dat Coherence kunt toepassen voor de aanpak van vele vraagstukken in organisaties, binnen teams en van individuele professionals. Coherence helpt je eerst te zien wat er werkelijk speelt en vervolgens om de juiste aanpak te kiezen. Bijvoorbeeld het creëren van een nieuw perspectief op de toekomst, visie- en strategieontwikkeling, teamontwikkeling, veranderopgaven en leiderschapsontwikkeling.

Leer zelf met Coherence te werken

Ben je manager, organisatieadviseur of ondernemer en sta je vaak voor complexe ontwikkelvraagstukken? Vind je het lastig om snel een goed en volledig beeld te vormen van wat er speelt en de juiste aanpak te kiezen?

De opleidingen van House of Coherence geven jou iets in handen waarmee je bij opdrachtgevers of binnen je eigen organisatie werkelijk verschil kunt maken.

Met Coherence ben je in staat om steeds te kijken naar het grotere geheel. Dit geeft je inzicht en overzicht. Daarnaast leer je hoe een organisatie ‘van nature’ werkt en ga je begrijpen dat in verschillende situaties, toch dezelfde wetmatigheden optreden. Praktische methodieken en instrumenten helpen je vervolgens om werkelijk met Coherence aan de slag te gaan en te werken aan organisaties waarin duurzaamheid, menselijkheid en waardecreatie de kernbegrippen zijn.

Wat is Coherence?

Ja! Stuur mij het gratis Coherence E-book