Course Kunst van het positioneren

Als organisatie sta je nauw in verbinding met de wereld om je heen. Met de directe omgeving, met daarin klanten, marktspelers en potentiële medewerkers, maar ook met wat zich breder in de wereld ontwikkelt. Bijvoorbeeld op het vlak van technologie, ecologie, levenshouding van mensen en veranderende opinies. 

Hoe kies je hierin helder positie? Hoe maak je scherp welke bijdrage je wilt leveren en zorg je dat je het goede doet voor mens en wereld? Hoe zorg je dat alle strategische ambities op een logische wijze met elkaar samenhangen en dat de hele organisatie vanuit dit volledige overzicht effectief wordt bestuurd?

In de course ‘Kunst van het Positioneren’ leer je hoe je praktisch inhoud en uitvoering geeft aan een integrale strategie, waarmee je je beelden van de toekomst werkelijk kunt realiseren. Het Coherence Kompas helpt daarbij om continu te kijken naar het grotere geheel. Zodat je steeds vanuit een brede blik op wat er in de wereld gebeurt in staat bent om goede keuzen te maken.

coherence-ordening

Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst

In de course Kunst van het positioneren leer je hoe je met behulp van Coherence positie kiest in een continu veranderende wereld. Het Coherence Kompas helpt je te zien wat zich in de wereld binnen en buiten de organisatie afspeelt, hierop een visie te ontwikkelen en ambities te bepalen. Het Coherence Identiteitsmodel helpt om de methodische route te bepalen waarmee je een strategie ontwikkelt die aansluit bij de tijdgeest en waaraan mensen zich echt willen verbinden.

In de course ga je praktisch aan de slag met een casus uit je eigen praktijk. Je leert werken met diverse instrumenten en interventies, en schoolt je jezelf in het begeleiden van organisaties naar een integrale strategie.

De investering bedraagt € 2.395 excl. BTW.

De kosten voor de locatie, lunches, diner etc. zijn bij de prijs inbegrepen.

De course is bedoeld voor directeuren, managers, ondernemers, adviseurs en business professionals.

Per groep is er plaats voor 6-7 deelnemers.

Na afronding van de course ontvang je een certificaat. 

Ben jij erbij?

Visie en strategie ontwikkelen binnen het Coherence Leiderschapsprogramma

De course Kunst van het Positioneren is één van de vier praktische trainingen in het Coherence Leiderschapsprogramma. Je kunt deelnemen als je eerder de course Principes van Coherentie hebt gevolgd. Idealiter volg je ook eerst de course Wereld in ontwikkeling.

Het Coherence Leiderschapsprogramma biedt een samenhangend aanbod van courses voor mensen die vanuit hun idealen diepe waarde willen creëren. Die vanuit een heldere visie en bezielend leiderschap zaken in beweging kunnen brengen. Zodat zij in de dagelijkse praktijk, in verbinding met wie zij zijn en wat zij echt belangrijk vinden, bijdragen aan het goede voor mens en wereld.

model-coherence-leiderschapsprogramma

Ervaringen van deelnemers

Wandel je toekomst tegemoet!

★★★★★
De course 'Kunst van het positioneren' geeft organisaties een helder en duidelijk handvat in de vorming en uitvoering van de strategie. Hierdoor krijgt de wens tot coherentie vorm. Hartelijk dank voor de inzichten en handvatten. Enorm inspirerend en hanteerbaar tegelijkertijd!
- Jelle Bartels

Je moet het in de context zien

★★★★☆
Wederom een mooie ontdekkingsreis met HoC mogen afleggen tijdens de training 'Kunst van het postioneren'. Genoten van de deelnemers, de inhoud, praktische toepasbaarheid en vooral het werken met de vloerplaten. Aanrader voor iedereen die 'het in de context wil zien'. De juiste dan wel te verstaan.
- Guido Boosten

Koning

★★★★★
Voor het eerst in een lange reeks studies, cursussen en courses mocht ik een troonrede houden. Voor het eerst werd ik uitgedaagd om vanuit mijn wijsheid te presenteren. Gevoed door de kennis, de oefening en de dialogen met medecursisten over het Coherence Kompas kon ik dat. Het ecosysteem, de voortdurende ademhaling tussen de binnen- en buitenwereld van de organisatie, toekomstdromen vertaald naar concreet handelen en spreken vanuit het hart! Deze training is aanbevelingswaardig voor iedereen die impact-vol wil bijdragen. Die bereid is om vanuit heelheid naar de wereld, de omgeving, de onderneming en zichzelf te kijken.
- Hessiëlle

Volg een Coherence Masterclass

Meld je nu aan voor de Masterclass ‘Coherence: een kennismaking’
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.

Wil je graag persoonlijk advies? Je bent van harte welkom! Als je je gegevens achterlaat nemen wij contact op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie