Course Wereld in ontwikkeling

Dynamisch, complex, onvoorspelbaar; we gebruiken vaak grote woorden om de wereld en de huidige tijdgeest te duiden. Wat staat jou te doen in deze veranderlijke wereld? Hoe wil jij een rol van betekenis spelen? Als individu en met je organisatie? En als je positieve impact wilt maken, hoe moet je dan naar die wereld kijken?

Coherence laat je langs onverwachte invalshoeken naar de wereld kijken en inspireert je om een eigen, integraal wereldbeeld op te bouwen. Zo krijg je scherper zicht op wat zich in de wereld ontwikkelt en welke bijdrage jij daaraan wilt leveren.

Inschrijven
coherence-ordening

Ga mee op een intrigerende wereldreis

In de course Wereld in Ontwikkeling nemen we je mee op een intrigerende wereldreis. In 2 dagen maken we een reis door de tijd. Van verleden, langs het heden, naar de toekomst. We komen door de micro- en de macrokosmos, verkennen de grote cultuurperioden die in de wereldontwikkeling van betekenis zijn geweest en staan stil bij de elementen waaruit de wereld is opgebouwd.

We laten ons inspireren door onder meer de filosofie, wijsheidsstromen en kwantumwetenschap. Coherence helpt je om steeds weer het grotere verband te zien, de diepe inzichten te verbinden aan de dagelijkse realiteit en orde te scheppen in je eigen gedachtevorming. Zo verrijk je je wereldbeeld en krijg je zicht op de bijdrage die jij in de wereld wilt leveren.

De course is grotendeels gebaseerd op het Coherence omgevingsmodel en het Coherence Kompas. We gaan uitvoerig in op de achterliggende principes van deze modellen, wat deze course onmisbaar maakt voor wie met het Kompas wil werken in de praktijk. Daarnaast maken we ook gebruik van het Coherence Identiteitsmodel en het 7-krachtenmodel.

Rondzien in de wereld
Mensen en organisaties bewegen in een context. Een omgeving die van invloed is en vice versa door mensen en organisaties wordt beïnvloed. Je leert hoe de ordening van Coherence en in het bijzonder het omgevingsmodel je helpen om de omgeving en de achterliggende wetmatigheden te begrijpen.

Gelaagdheid in het wereldbeeld
Je kunt vanuit verschillende invalshoeken en gelaagdheden naar de wereld en mensen kijken: materieel, ecologisch, psychosociaal, vrij bewustzijn en spiritueel. Welke je kiest bepaalt wat je ziet, maar alle lagen hangen met elkaar samen en vormen zo het integrale mens- en wereldbeeld. Aan de hand van de Levenslijn leer je de vijf lagen onderscheiden en zien in hun samenhang.

Ik in de wereld
Als mens zijn we thuis in de wereld. We leven en werken in de wereld, maken gebruik van wat de wereld ons geeft, maar hebben ook zorg te dragen voor hoe we haar willen achterlaten voor de volgende generaties. Je maakt kennis met de vier ‘werkplaatsen’ waarin we als mens onze intentie ervaren, werken aan vooruitgang, zorg dragen voor het natuurlijk ecosysteem en ons eigen bewustzijn oefenen.  Ook leer je in welke domeinen we onze bijdrage – als individu en als organisatie – in de wereld manifest kunnen maken.

Zeven wereldkrachten
In de course Principes van coherentie heb je al gewerkt met het 7-krachtenmodel en bijbehorende archetypen. In deze course leer je de archetypen kennen in hun diepere betekenis, onder meer aan de hand van de werking van metalen en de goden uit de Griekse en Romeinse mythologie. Hierdoor ben je beter in staat om de krachten te herkennen hiermee te werken in de praktijk.

Wereld in ontwikkeling
De wereld ontwikkelt zich in de tijd. Om deze ontwikkeling beter te kunnen doorgronden kijken we naar de verschillende beschavingen en belangrijke cultuurperioden die we hebben gekend. We doen dit niet door een duik te nemen in de geschiedenisboeken, maar door in grote tijdvlakken te kijken naar de ontwikkeling van het mens- en wereldbeeld. Zo krijg je inzicht in de verbanden tussen verleden, heden en de toekomst en de karakteristieken van de huidige tijdgeest. In wat voor tijd leven we? Welke fenomenen neem je waar en wat zijn de achterliggende principes? En wat betekent dit voor jouw opgave in de wereld?

De course bestaat uit 2 aaneengesloten dagen en een reflectiesessie. De doorlooptijd is ca. 2 maanden.

Structuur & planning

Je volgt deze course bij House of Coherence in Den Dolder.

Dag 1 | hele dag van 09.30 tot 21.00 uur incl. overnachting in de Ernst Sillem Hoeve
Dag 2| hele dag van 09.30 tot 17.00 uur
Dag 3 | reflectiesessie

De doorlooptijd is ca. 2 maanden

Deelnemersgroep
De groep bestaat uit slechts 6-7 deelnemers. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Programmacoaches
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van Coherence. Daarnaast wordt je begeleid door een vaste programmacoach.

Werkmateriaal
Hier vind je het studiemateriaal met de opdrachten en waardevolle achtergrondinformatie. Daarnaast is het platform een online ontmoetingsplek voor andere leden van de Coherence Community.

De investering bedraagt € 1.895 excl. BTW.

Lunches en diner (indien van toepassing) zijn bij de prijs inbegrepen.

De course is bedoeld voor directeuren, managers, ondernemers, adviseurs en business professionals.

Per groep is er plaats voor 6-7 deelnemers.

Na afronding van de course ontvang je een certificaat. 

Ben jij erbij?

Inschrijven

Zicht op de wereld in het Coherence Leiderschapsprogramma

De course Wereld in Ontwikkeling is één van de vier kenniscourses in het Coherence Leiderschapsprogramma. Je kunt deelnemen als je eerder de course Principes van Coherentie hebt gevolgd.

Het Coherence Leiderschapsprogramma biedt een samenhangend aanbod van courses voor mensen die vanuit hun idealen diepe waarde willen creëren. Die vanuit een heldere visie en bezielend leiderschap zaken in beweging kunnen brengen. Zodat zij in de dagelijkse praktijk, in verbinding met wie zij zijn en wat zij echt belangrijk vinden, bijdragen aan het goede voor mens en wereld.

model-coherence-leiderschapsprogramma

Startdatum Wereld in ontwikkeling

Volg een Coherence Masterclass

Meld je nu aan voor de Masterclass ‘Coherence: een kennismaking’
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Aanmelden

Wil je graag persoonlijk advies? Je bent van harte welkom! Als je je gegevens achterlaat nemen wij contact op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie