Laden Evenementen

Hoe je je als mens verhoudt tot je werk is per levensfase verschillend. Als twintiger zet je je eerste stappen op je carrièrepad en begin je met de opbouw van een eigen leven. Als dertiger heb je jezelf als professional leren kennen en zoek je naar vormen om hiermee te excelleren. Als vijftiger groeit je idealisme, krijg je een groter moreel besef en wil je meer vanuit wijsheid kunnen werken.

Elke levensfase kent zo zijn eigen karakteristiek en heeft daarmee een eigen betekenis in je levensloop. Inzicht in de karakteristiek van elke fase helpt je om met andere ogen naar jezelf en anderen te kijken. Wat zegt je levensfase bijvoorbeeld over de ontwikkeling van je ambities, idealen en inzichten? En wat betekent dit voor de wijze van leidinggeven en ondersteuning die je nodig hebt of aan anderen kunt geven? Waar sta je nu en hoe zou je je eigen werksituatie kunnen verbeteren?

In het Lecture Levensfasen van de professional maak je kennis met de verschillende levensfasen die je als professional doorloopt en de betekenis van elke fase in je werkbiografie. We kijken daarbij niet zozeer naar de invloed van het tijdgewricht en de generatie waarin iemand is opgegroeid, maar richten ons specifiek op de universele kenmerken van de levensfasen, die verlopen in cycli van steeds zeven jaar.

In het lecture gebruiken we Coherence vanuit een menskundig perspectief. Kennis van de levensfasen geeft handvatten voor persoonlijke ontwikkeling en voor het begeleiden en adviseren van anderen, bijvoorbeeld bij vraagstukken rond carrière, duurzame inzetbaarheid en zingeving.

 

Titel

Ga naar de bovenkant