Laden Evenementen

In deze vervolgopleiding ontwikkel je een diepgaand begrip van de werking van organisaties. Je onderscheidt jezelf als manager, organisatieadviseur of ondernemer door een integrale blik en oplossingen waarmee je werkt aan betekenisvolle, coherente organisaties.

Je werkt in de opleiding aan een reëel vraagstuk van een organisatie. Je leert hoe je deze organisatie integraal kunt waarnemen in wie ze is (identiteit, levensfase, structuur), wat er speelt in de externe omgeving en welke ontwikkelopgave de organisatie werkelijk heeft.

Coherence helpt je om wezenlijke zaken aan het licht te brengen. Zaken waar je anders makkelijk aan voorbij gaat of die moeilijk te duiden zijn. Dit maakt dat je scherper bent in je waarneming, met helderheid kunt zeggen wat er speelt en een adequate aanpak kunt voorstellen.

Je volgt de opleiding in een kleine groep gelijkgestemden, die anders willen kijken naar zichzelf, de organisatie(s) waarvoor ze werken en hun betekenis en impact in de wereld. Je denkt actief met elkaar mee en vertaalt de theorie zo naar uiteenlopende praktijksituaties.

Al na de eerste sessie ging ik op een andere manier in gesprek met mijn opdrachtgever bij een adviesopdracht. Ik wist relevante dingen te benoemen die ik eerder niet op m’n netvlies had.

 • Kijk met Coherence diepgaand naar het functioneren van organisaties

 • Neem organisaties nauwgezet waar en leer hoe je verschillende perspectieven met elkaar verbindt tot één holistisch beeld

 • Zie hoe de ordening van Coherence overzicht geeft in complexe situaties

 • Ontwikkel een heldere visie op het vraagstuk en de aanpak die daarop het meest passend is

 • Ontwerp veranderprocessen die aansluiten bij de organisatie en de betrokken mensen

Inhoud

Dag 1 | De hele organisatie in beeld
Hoe breng je een organisatie adequaat en in samenhang in kaart? Hoe vorm je een compleet beeld door te kijken naar  de Levenslijn het organisatieontwerp en de organisatietypologie? Hoe duid je de betekenis van de verschillende ontwikkelfasen van organisaties?

Dag 2 | Organiseren in een VUCA-wereld
Hoe zie je een organisatie in het licht van de huidige tijdgeest? Hoe maak je een integrale externe analyse met het Coherence Kompas? Hoe beoordeel je betekenis van ontwikkelingen in de omgeving en vertaal je dit naar de opgaven van de organisatie om relevant te blijven?

Dag 3 | Definiëren van een vraagstuk
Hoe onderzoek je de kwaliteit van de propositie, het werksysteem en het vakmanschap? Hoe onderzoek en duid je het samenspel van krachten en vermogens? Hoe waardeer je de kracht van het langetermijnperspectief? Hoe leg je verbanden tussen het perspectief, de dagelijkse operatie en de wijze waarop de organisatie is ingericht als basis voor de definitie van het vraagstuk?

Dag 4 | Van een visie op het vraagstuk naar een visie op de aanpak
Hoe bepaal je welke aanpak past bij de aard van het vraagstuk én de organisatie? Hoe ontwerp je een aanpak die werkt? Hoe volg je de juiste veranderkundige route en neem je mensen mee? Welk leiderschap wordt van jou gevraagd?

Dag 5 | Slotpresentatie en reflectie

Je werkt aan de hand van een reëele casus uit je eigen praktijk. Theorie en opdrachten vind je in de online Coherence Academy.

Praktisch

 • Leiders, organisatieadviseurs, interim managers, programmamanagers

  6 – 8 deelnemers

 • € 2.395 excl. BTW, incl. locatie, koffie/thee, lunches en studiemateriaal

 • Na afronding ontvang je een certificaat

 • Dag 1: donderdag 19 januari 2023

  Dag 2: donderdag 9 februari 2023

  Dag 3: donderdag 16 maart 2023

  Dag 4: donderdag 30 maart 2023

  Dag 5: donderdag 20 april 2023

  Coherentie in de praktijk

  ★★★★★
  In deze training leer je - los van de zichtbare problematiek - een diepgaande analyse te maken van organisaties. Groeifases, leidende principes en dragende krachten staan hierin centraal. Er vormt zich als het ware een kaart waarop zichtbaar wordt waar de organisatie staat in haar ontwikkeling. Dit is de basis van waaruit een effectieve coherente aanpak kan worden gemaakt. In deze opleiding leer je het Coherence-gedachtegoed heel praktisch toe te passen. Hierdoor wordt het voor mij heel bruikbaar in mijn dagelijkse werk als organisatieontwikkelaar.
  - Wouter Jansen, directeur Animo Groep

  Complexiteit van organisaties ontrafelen

  ★★★★☆
  Door breder te kijken dan het vraagstuk zelf, kun je (met organisaties) tot de conclusie komen dat de kern van het vraagstuk zich elders in de organisatie afspeelt dan eerder gedacht. Dat vraagt om een herziene aanpak. Hiermee zijn investeringen beter onderbouwd en zal het resultaat niet alleen zichtbaar zijn op het onderdeel waar de interventie plaatsvindt, maar is het positieve effect ook elders in de organisatie merkbaar. Het geheel komt in beweging. Door de opleiding kan ik klantvragen in een context plaatsen en in samenhang onderzoeken en beter onderbouwen. Mijn adviezen zijn degelijker onderbouwd, waardoor ik zelf niet hoef te overtuigen, de 'bewijzen' spreken voor zich. Het was heel leerzaam om vraagstukken van de casusorganisaties met elkaar te onderzoeken en te herzien. Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en met zijn eigen talent. De openheid om vragen te stellen en ideeën te delen draagt bij aan een keiharde leercurve. Super was het.
  - Claudia Tervoort, directeur APK Meting

  Titel

  Ga naar de bovenkant