Laden Evenementen

In deze vervolgopleiding maak je kennis met een integrale, systemische manier van kijken, die inzicht geeft in hoe de wereld werkt en waar deze naartoe beweegt. Je ontdekt dat achter de complexiteit, verwevenheid en onvoorspelbaarheid een orde schuilt die helpt om in- en uit te zoomen, meer te overzien en zicht te krijgen op de kansen en opgaven die hier liggen. Voor jezelf als professional en voor de organisaties waarin of waarvoor je werkt.

Je krijgt hierbij vele verrassende zienswijzen aangereikt. Zo leer je kijken naar de bouwstenen van de wereld en hoe deze met elkaar samenhangen. Je ontdekt dat de wetmatigheden op dit concrete niveau ook gelden op andere gebieden, die je hierdoor beter kunt begrijpen. Je maakt kennis met diverse heersende wereldbeelden en hoe deze op een verschillende manier betekenis geven aan wat er gebeurt. Ook kijk je naar de wijze waarop de wereld zich ontwikkelt door de tijd. Je leert wat dit zegt over de fenomenen die de huidige tijdgeest typeren en wat dit betekent voor de ontwikkelingen in de toekomst.

Coherence biedt je een manier om hier geordend naar de wereld te kijken. Dit geeft je houvast bij het creëren van betekenisvolle beelden over waar de wereld naartoe gaat en een eigen visie te ontwikkelen op wat nodig is om de vraagstukken aan te pakken waar mensen en organisaties in deze tijd voor staan. Zo geeft de course je handvatten om een leidende rol te nemen in de transitieopgaven die we hebben en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst.

Je volgt de opleiding in een kleine groep gelijkgestemden, die vanuit een heldere visie op hoe de wereld zich ontwikkelt organisaties succesvol de toekomst in willen leiden.

Je raakt gemakkelijk overweldigd door wat er om ons heen gebeurt. Door de opleiding vind ik houvast in de ogenschijnlijke chaos en ben ik in staan om zinvolle perspectieven te schetsen voor mijzelf en mijn opdrachtgevers.

 • Ontwikkel een beeld van de grote opgaven van deze tijd en wat dit vraagt van organisaties en jou zelf

 • Leer de wereld kennen aan de hand van intrigerende inzichten uit de wetenschap, filosofie, kunst en spiritualiteit

 • Maak een integrale analyse van de omgeving met het Coherence Interactiemodel

 • Ontwikkel een eigen visie op ontwikkeling in de wereld en hoe je hierin relevant kunt blijven

 • Leer hoe je de ontwikkeling in de wereld vertaalt naar (transitie)opgaven van organisaties

 • Krijg zicht op de typische kenmerken van de huidige tijd en de achterliggende wetmatigheden

Praktisch

 • Leiders, organisatieadviseurs, interim managers, programmamanagers

  6 – 8 deelnemers

 • € 1.895 excl. BTW, incl. locatie, koffie/thee, lunches en studiemateriaal

 • Na afronding ontvang je een certificaat

 • Dag 1: vrijdag 17 maart 2023

  Dag 2: vrijdag 14 april 2023

  Dag 3: vrijdag 12 mei 2023

  Dag 4: vrijdag 2 juni 2023

  Titel

  Ga naar de bovenkant