De Coherente Organisatie

Vijf principes voor de Coherente Organisatie

Coherence vormt een richtsnoer voor organisaties die vanuit hun idealen, diepe waarde willen creëren. Die relevant willen blijven en vanuit een heldere visie en bezielend leiderschap, zaken in beweging kunnen brengen. Zodat zij in de dagelijkse praktijk, in verbinding met wie zij zijn en wat zij echt belangrijk vinden, kunnen gaan voor het goede voor mens en wereld.

Je deelt de wereld met je klant

Hoge doelen voor diepe waardecreatie

In de coherente organisatie werken we vanuit een hoger klantdoel. Dit doel houdt ons bewust van het feit dat we ons bestaan te danken hebben aan onze klanten. We zien onze klanten als mensen met behoeften en menselijke waarden. We zijn ons ervan bewust dat we de wereld waarin en waarop we leven delen met onze klant.

Door de complexiteit ontstaat de eenvoud

Inzicht in complexiteit

In de coherente organisatie benaderen we onze vraagstukken vanuit een integraal samenhangend perspectief. Door het geheel te zien ontstaan inzichten die leiden tot duurzame ontwikkeling. Hiermee vermijden we de ogenschijnlijk simpele oplossing voor complexe problemen.

Moedig in het midden

Waarden staan centraal

In de coherente organisatie streven we naar een dynamisch en creatief spanningsveld van onze krachten en vermogens. Met onze waarden bouwen we aan een sterke identiteit, waarmee we dilemma’s waarvoor we staan weten te hanteren. We hebben de moed om het midden als uitgangspunt te kiezen en ons niet te verliezen in de schijnzekerheid van eenzijdigheden.

Ruimte voor vakmanschap

Zingeving in het dagelijks handelen

In de coherente organisatie zien we het vakmanschap van de professionals met wie we werken als een bron van kwaliteit, effectiviteit, ondernemerschap en zingeving. We houden medewerkers vrij van onnodige control en bieden ze de ruimte om eigenaar te zijn van hun eigen weg naar meesterschap.

Zuiverheid in transacties

Dienstbaarheid en dankbaarheid

De coherente organisatie heeft als doel om waarde te creëren. Dienstbaarheid wordt dankbaarheid als je het goede doet voor de klant. Als dank is de klant bereid om een eerlijke prijs te betalen. Dankbaarheid geeft voldoening aan professionals en met de opbouwende feedback houden we onze organisatie in ontwikkeling.