De Driehoek van een organisatie

driehoek-organisaties

Een zingevend perspectief

Een organisatie streeft hogere doelen na. Het hoogste doel is de missie: de impuls van waaruit de organisatie werkt en waarmee zij van betekenis wil zijn voor haar klanten. Een goede missie inspireert. Het is de bron van de collectieve ambitie en de organisatiecultuur. Daarnaast moet een missie relevant zijn, als basis voor een sterke positie in de markt. Met Coherence kunnen de doelen voor de organisatie, de medewerkers én de klant samenhangend in beeld worden gebracht: een unity of purpose. De Driehoek biedt hiermee een betekenisvol perspectief in licht waarvan de organisatie dagelijks kan functioneren.