De Levenslijn van een organisatie

De verbinding tussen ideaal en werkelijkheid

Elke organisatie wil iets bereiken, iets realiseren, impactvol zijn. Vijf fundamentele niveaus scheiden deze impuls van de verwerkelijking. De niveaus worden zichtbaar in de Levenslijn van een organisatie. Elke trede kan worden gezien als een bewustzijnsniveau, dat boven in de Levenslijn abstract is en concreter wordt naarmate we lager komen.

De Levenslijn verbindt de hogere doelen in vijf stappen aan concrete waardecreatie:

  • De Missie is de impuls van waaruit de organisatie waarde creëert voor haar klanten.
  • De missie kristalliseert in een richtinggevende Visie. De visie geeft taal aan waar de organisatie voor staat en waarmee ze zich wil onderscheiden.
  • De Waarden van de organisatie zijn ervaarbaar voor medewerkers en klanten. Ze zijn de bron voor de waardepropositie en een basis voor het ontwerp van de organisatie.
  • De waarden zijn geïntegreerd in de Processen, waarmee de waarde voor klanten daadwerkelijk wordt voortgebracht.
  • De betekenis van de organisatie wordt zichtbaar in de Waardecreatie aan klanten. De klant geeft hier ook iets voor terug: een gezonde financiële stroom, voldoening voor medewerkers en feedback als impuls voor verbeteren, veranderen en transitie.

De linker- en de rechteras zijn dienstbaar aan dit proces. We noemen dit respectievelijk het business systeem (verbinding van de organisatie met de markt) en het sociaal systeem (innerlijke aspecten van de organisatie). Door hun onderlinge dynamiek helpen zij om de Levenslijn in balans te houden.

Een krachtige Levenslijn is de basis van een coherente organisatie. De Levenslijn zorgt voor een evenwichtige organisatie, waarin harde en zachte aspecten met elkaar in balans zijn én de focus ligt op het realiseren van de missie ten dienste van de klant.