Hoge doelen voor diepe waardecreatie

hoge-doelen-diepe-waardecreatie

Organisaties creëren waarde. Voor de klant, de patiënt, de cliënt, de student, de consument enzovoort. Waardecreatie vormt de essentie van een organisatie. De waarde die een organisatie creëert is de concretisering van het hogere doel voor de klant, zoals veelal is geformuleerd in termen van een missie.

De coherente organisatie is zich ervan bewust dat zij en haar klant deel uitmaken van dezelfde wereld en dat zij hier gezamenlijk zorg voor dragen. Een coherente organisatie gaat daarom verder dan het voorzien in een directe behoefte. Zij richt zich met haar hoogste doel niet alleen op waardecreatie de klant, maar ook op de diepere impact van deze waarde. Impact voor de klant als mens én voor de klant als onderdeel van mensheid en wereld.

Voordat we ingaan op het verband tussen hoge doelen en diepe waardecreatie belichten we deze twee aspecten eerst afzonderlijk. We doen dit aan de hand van de ‘Levenslijn’ van Coherence.

Hoge doelen voor diepe waardecreatie vormen de basis voor toekomstverantwoordelijk organiseren

Hoge doelen

Hoge doelen zijn de doelen die voortkomen uit het hogere bewustzijn van mensen en organisaties. Het zijn doelen die gesteld worden vanuit grotere inzichten en vergezichten op wat zich in de wereld afspeelt en wat de organisatie hierin wil betekenen.

Als een organisatie dieper doordenkt over de impact die zij heeft op het leven van haar klant en de wereld en de mensheid waar zij beiden deel van zijn, leidt dit tot een grotere bewustwording op hoe de organisatie deze impact wil realiseren. De doelen die uit deze bewustwording voortkomen, noemen we de hoge doelen.

Diepe waardecreatie

Diepe waardecreatie is de waarde die gecreëerd wordt op de diepere niveaus van impact. Waardecreatie kan hier worden gezien op drie niveaus:

  1. Waarde die voorziet in de directe behoeften van de klant
  2. Waarde die doordringt tot het mens-zijn van de klant
  3. Waarde die doordringt tot het niveau van mensheid en wereld

Eerste niveau: Waarde voor directe klantbehoefte
Op het eerste niveau creëert de organisatie waarde voor de klant en voorziet hiermee in zijn directe behoefte. Een arts zorgt met de juiste behandeling dat een patiënt weer beter wordt, een bankier zorgt met het verstrekken van een hypotheek dat iemand een huis kan kopen en een akkerbouwer zorgt ervoor dat hij de grondstoffen levert waarmee een bakker zijn brood kan bakken.

Tweede niveau: Waarde voor de klant als mens
Wanneer een organisatie verder denkt over de impact van de waarde die zij creëert, ziet zij de klant niet alleen als iemand die in zijn behoefte wil worden voorzien, maar ook als een mens met menselijke waarden. De arts ziet dan niet meer alleen de patiënt met een bepaalde diagnose, maar ook de mens die zich zorgen maakt over de behandeling en misschien bang is voor pijn of andere gevolgen. De mens die naast patiënt ook partner, ouder en collega is.

Derde niveau: Waarde voor de klant als onderdeel van mensheid en wereld
Nog een stap verder ziet de organisatie de klant als onderdeel van mensheid en wereld. Op dit niveau werkt de organisatie vanuit het inzicht in wat het waardecreërende proces onttrekt en toevoegt aan de wereld waarop en waarin de klant leeft. Een bankier die zijn impact doordenkt tot dit derde niveau, zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat hij met zijn financiering bijdraagt aan het welzijn in de wereld, zonder dat hiervoor op andere gebieden offers moeten worden gebracht. De akkerbouwer zal er op dit niveau voor zorgen dat zijn gewas de aarde niet uitput, maar dat hij de grond dankzij biologische teelt gezond en vruchtbaar houdt voor komende generaties.

Organisaties die doordenken tot dit derde niveau, komen tot een hoger bewustzijn en kunnen van hieruit hogere doelen stellen.

(artikel gaat verder onder de afbeelding)

3 niveaus van waardecreatie

3 niveaus van een ziekenhuis

3 niveaus van een bank

3 niveaus van een akkerbouwer

Je deelt de wereld met je klant

Elk waardecreërend proces heeft een ecologische, sociaal maatschappelijke en economische impact op de wereld waarin en waarop mensen leven en werken. Zo onttrekken organisaties grondstoffen aan de natuur, maken zij gebruik van menskracht, dragen zij bij aan innovatie en hebben zij invloed op hoe mensen zich voelen, over zaken denken, enzovoort.

Op de diepere niveaus van waardecreatie wordt duidelijk welke impact de organisatie met haar waardecreërende proces heeft op de mensheid en de wereld. Hier ontstaat het logische, maar toch nog vaak wonderlijke inzicht dat organisaties en hun klanten dezelfde basis delen en dat iedereen deel uitmaakt van dezelfde ecologische, economische en sociaal maatschappelijke systemen. De diepere impact van het waardecreërende proces is voor de klant niet anders dan voor de producent en/of leverancier van diensten en producten zelf.

Voor organisaties die dit inzicht als uitgangspunt nemen is duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid diep verankerd in het waardecreërende proces, dat zijn oorsprong vindt in de hoge doelen. Hoge doelen voor diepe waardecreatie zijn hiermee de basis voor toekomstverantwoordelijk organiseren.