In het licht van 10 jaar House of Coherence:
Anco van der Vliet

In 2022 bestaat House of Coherence tien jaar. Tien jaar waarin wij vele leiders, ondernemers, adviseurs en professionals hebben geschoold in holistisch kijken naar mensen, organisaties en de wereld om ons heen. Mensen die wij inspireren om hun hart te volgen en methodieken en instrumenten aanreiken om mensen en organisaties duurzaam in ontwikkeling te brengen.

In deze rubriek stellen zij zich aan je voor. Door hun verhaal te vertellen aan de hand van de Levenslijn.

DEEL 1: ANCO VAN DER VLIET

OVER ANCO

WIE Anco van der Vliet (1977), woont met zijn vrouw Gré en dochters Fenna en Dieke in Burgum.

WERK Eigenaar van &Uzelf, een onderneming gericht op begeleiding, ontwikkeling en training van ondernemers in Friesland. Organiseert samen met House of Coherence  courses in Noord-Nederland.

COHERENCE Past Coherence dagelijks toe. De ordening van Coherence inspireert, brengt meer bewustzijn, helpt bij het maken van analyses en vormt een belangrijke basis voor zijn werk met klanten.

COURSES Principes van Coherentie (2014), Ik in ontwikkeling (2017), Mens in ontwikkeling (2017), Kunst van het positioneren (2019), Wereld in ontwikkeling (2021)

WENST dat het Herman, Judith en Jacques zowel privé als zakelijk goed gaat en dat ze samen met iedereen die Coherence een warm hart toedraagt het gedachtengoed verder de wereld inbrengen en van nog meer waarde laten zijn.

Intentie: wat je nastreeft

intentie-lijn

Met &Uzelf wil ik impact hebben in mijn (leef)omgeving. Vanuit mijn missie samen Friesland coherent maken wil ik zoveel mogelijk mensen helpen met het vinden en het realiseren van hun eigen impactvolle bijdrage in het (zakelijke) leven. Zo maken we samen de wereld een beetje mooier en coherenter.

Waarom ik hier inspiratie uit haal komt voor mij heel mooi terug in mijn bedrijfsnaam &Uzelf. en is vorig jaar prachtig verwoord door Paul Misdorp (mede cursist) in zijn blog op www.vinndt.nl:

  • ‘&’ is de kern van samenwerking en ontwikkeling;
  • ‘U’ staat voor de klant als partner, als mens, maar ook voor de beweging door de U heen van theorie-U, (door het zgn. oog van de naald) met vertrouwen in jezelf de nieuwe tijd in;
  • ‘zelf’ gaat om de persoon die vanuit vertrouwen verantwoordelijkheid neemt voor zijn verandering;
  • ‘.’ Is letterlijk de vingerafdruk, de impact die je als mens/ondernemer in het leven hebt: je eigen vingerafdruk op de toekomst. Wat laat je achter voor volgende generaties.

Inzicht: waar je in gelooft

inzicht-lijn

Ik geloof dat we Friesland coherent kunnen maken door een open houding aan te nemen en samen met de anderen in-het-hier-en-nu te vernieuwen. Ik geloof in de kracht van de individu. De kracht van één.

Ik wil daarom zoveel mogelijk mensen faciliteren en inspireren. Door op individueel niveau (van de 1) impactvol te zijn kunnen we samen veel meer bereiken en de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken. Niet door groot, maar juist door klein en dichtbij te beginnen. Door positieve uitstraling groeit de flow en gaat het creëren van de impact bijna vanzelf. Er ontstaat een spiraal van ontwikkeling. Ik geloof erin dat het in klanttrajecten niet alleen gaat om (het invullen van) modellen, niet om alleen de buitenkant, maar juist om de samenhang van buiten- en binnenkant. Dat je innerlijk ophaalt om uiterlijk uit te vormen met het kloppende hart in het midden. Kortom, het gaat steeds weer om vertrouwen te hebben in jezelf en om in te kunnen spelen op wat zich aandient. Daarmee ontstaat een sfeer van creativiteit met een grote effectiviteit en impact.

Kernwaarden: wat je belangrijk vindt

Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik verbinding voel met iedereen waarmee ik mag samenwerken. Belangrijke waarden daarbij zijn: vertrouwen, containment (een veilige omgeving) bieden, ontwikkelingsgericht zijn en de moed hebben om jezelf te zijn.

Kernactiviteiten: je vakmanschap

kernactiviteiten-lijn

Deze vraag zou je eigenlijk aan mijn klanten moeten stellen ;). Maar als ik hem beantwoord ben ik denk ik in staat om vanuit het geheel en op alle abstractieniveaus waardevol voor mijn klant te zijn. Dat gaat om rust en overzicht in het huidige werksysteem creëren zodat er ruimte ontstaat om samen weer potentieel te zien. Hier taal aan geven en met een hoop enthousiasme tot leven brengen. Maar ook complexe zaken vanuit analyse en aanvoelen tot inzicht laten komen, te integreren in het geheel, te verbinden aan de persoon en er iets mee te DOEN. Sinds een jaar doe ik dit vanuit een eigen kantoor in een oude melkfabriek in mijn woonplaats. Dit blijkt steeds vaker een plek waar ‘de dingen samenvallen’ voor een individu maar ook voor teams. De vertrouwde setting maakt mensen bewust en er wordt volop ontwikkeld. Ik ben daarin facilitator, coach, adviseur, trainer en soms zelfs inspirator. Al naar gelang de behoefte en wat zich op dat moment aandient.

Impact: welke waarde je creëert

impact-lijn

Ik zie een klant die weer overzicht krijgt en rust vindt. Die letterlijk weer uitgerust(er) is om met enthousiasme en energie met ambities en eigen ontwikkeling aan de slag te gaan. Ik zie een mens met wie het goed gaat en die vanuit bewustzijn persoonlijk en zakelijk beter in balans is. Voor wie het weer klopt en dit uitstraalt naar zijn of haar omgeving. Dat is de impact die ik met &Uzelf wil leveren aan de “grote vragen in het leven”. Door het klein te maken in onze eigen invloedsfeer, is de impact groot! En samen, met het netwerk, zijn we tot grote daden in staat en zorgen we dat de wereld mooier wordt! De waardering die ik vanuit deze samenwerking ontvang is voor mij onbetaalbaar. En daarbij leer ik ook van mijn klanten elke dag weer bij.

Over de Levenslijn

De Levenslijn verbindt intentie met impact. Met de Levenslijn laat je zien hoe je dat wat je nastreeft vertaald in concrete waarde voor anderen. De Levenslijn vertelt jouw unieke verhaal. Over wie je bent, wat je intentioneel nastreeft en werkelijk creëert. Over waar je in gelooft en wat je feitelijk doet om van betekenis te zijn.