Je deelt de wereld met je klant

Coherente organisaties gaan voor het goede voor mens en wereld. Vijf principes geven richting aan coherent organiseren.

Hierbij principe 1: Je deelt de wereld met je klant

 – PRINCIPE  1 –

De Coherente Organisatie

Je deelt de wereld
met je klant

Hoge doelen voor diepe waardecreatie

In de coherente organisatie werken we vanuit een hoger klantdoel. Dit doel houdt ons bewust van het feit dat we ons bestaan te danken hebben aan onze klanten.

We zien onze klanten als mensen met behoeften en menselijke waarden. We zijn ons ervan bewust dat we de wereld waarin en waarop we leven delen met de klant.

Je deelt de wereld met je klant

Organisaties creëren waarde voor anderen. Hoe dieper een organisatie doordenkt over de impact van de waarde die zij creëert, hoe hoger het bewustzijn van waaruit zij haar doelen stelt. Hogere klantdoelen rijken verder dan de klant en zijn behoefte. Hoge klantdoelen leiden tot menselijke waardigheid en een duurzame toekomst voor mensheid en wereld.

Hiermee zijn duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid diep verankerd in de essentie van de organisatie: het waardecreërende proces voor klanten.

hoge-doelen-diepe-waardecreatie

Meer over dit principe

Artikel: Hoge doelen voor diepe waardecreatie

De coherente organisatie is zich ervan bewust dat zij en haar klant deel uitmaken van dezelfde wereld en dat zij hier gezamenlijk zorg voor dragen. Een coherente organisatie gaat daarom verder dan het voorzien in een directe klantbehoefte. Zij richt zich met haar hoogste doel niet alleen op waardecreatie de klant, maar ook op de diepere impact van deze waarde. Impact voor de klant als mens én voor de klant als onderdeel van mensheid en wereld.

Lees meer >>

Coherence gaat over duurzame waardecreatie, met oog en aandacht voor mens en wereld

– DEEL DIT PRINCIPE –

Gratis tips en inspirerende inzichten voor meer coherentie in je mailbox?

Aanmelden nieuwsbrief