Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Anders kijken naar groei en ontwikkeling

De gemiddelde levensduur van een organisatie is in de laatste decennia drastisch gedaald, van zo’n 60 jaar in 1950 tot slechts 15 jaar anno nu (beetje afhankelijk van het onderzoek dat je erop naslaat). Wat echter onveranderd blijft, is dat een organisatie in de loop van haar bestaan een aantal levensfasen doorloopt, die elk hun eigen kenmerken en specifieke opgaven hebben. 

Zo wordt de pioniersfase gekenmerkt door lef, doorzettingsvermogen en vertrouwen dat nodig is om de onderneming stevig te laten wortelen. Is eenmaal een stabiele basis gelegd, dan kan de onderneming zowel kwalitatief als kwantitatief gaan groeien, waarin de zij in een volgende fase eerst verder differentieert (bijvoorbeeld met een breder productaanbod en de vorming van meerdere afdelingen) en weer een fase verder juist weer integreert.

In totaal zijn er vijf ontwikkelfasen te onderscheiden, van start-up tot fase van continue transitie. De fase waarin een organisatie verkeert, zegt veel over haar identiteit, adaptiviteit, de vormgeving en het leiderschap dat nodig is.

In het Lecture Levensfasen van organisaties staan we stil bij de verschillende levensfasen en hoe deze in elkaars verlengde liggen. Daarbij stellen we ons een aantal filosofische én praktische vragen: Moet een organisatie altijd maar streven naar groei? Hoe weet je in welke levensfase een organisatie verkeert? Hoe herken je de signalen die duiden op een faseovergang en hoe zet je deze stap? En wat betekent het als een organisatie zich progressief of juist regressief ontwikkelt?

We gaan daarbij in op de universele principes van differentiatie en integratie, de werking van de organisatie als sociaal organisme en de invloed van de tijdgeest op levensfasen en levensduur.

Doelgroep
Dit Lecture is in het bijzonder van waarde voor adviseurs die organisaties begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is het ook zeer interessant voor business professionals, ondernemers, managers en directeuren. Kennis van Coherence is niet noodzakelijk.

Er is plaats voor 6 tot 15 deelnemers.

Lecture door Herman van Kampen

herman-van-kampen

Het Lecture wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van Coherence.

Herman neemt je op bevlogen wijze mee op een reis langs de vele invalshoeken die Coherence kent: van de hoogste abstracties, tot de concrete realiteit die je kent uit je eigen praktijk. Hij geeft daarbij ook een doorkijk naar de diepere lagen van het gedachtengoed, waarbij hij eeuwenoude kennis verbindt aan state-of-the-art kennis van nu.

Tickets

Er zijn geen tickets meer beschikbaar omdat dit event reeds is begonnen/voorbij is.