Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk” wordt wel gezegd, om het huidige tijdgewricht te duiden.

Deze revolutionaire ontwikkelingen doen een stevig appel op mensen en organisaties, om zich in het licht van de veranderende tijdgeest te verhouden met grote vraagstukken op economisch, ecologisch, technologisch, politiek en sociaal-maatschappelijk gebied. Integraliteit, authenticiteit en integriteit zijn hierbij belangrijke sleutelbegrippen.

In het Seminar Impact van de tijdgeest op de context van organisaties werpt ir. Maarten Zweers een heel nieuw licht op het krachtenspel achter de fenomenen die de huidige tijd zo sterk domineren.

Hij gaat hierbij in op thema’s als mondialisering en voortgaande ontwikkeling van technologie, maar ook op het verdwijnen van klassieke hiërarchieën en de toenemende behoefte aan zingeving die mensen ervaren.

Hij roept zijn gehoor daarbij steeds op om consequent, abstract logisch door te denken. Hij komt hiermee tot bevrijdende, nieuwe gedachten, die bovendien wonderbaarlijk blijken aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van onszelf en de organisaties waarin we werken.

Dit seminar is volgeboekt. Wil je een plek op de reservelijst, stuur dan even een mailtje naar connect@houseofcoherence.nl

Ir. Maarten Zweers

maarten-zweers

Foto: Rikkert Harink

Maarten Zweers (1948) is in Delft opgeleid tot ingenieur, maar was in die tijd ook zanger bij de opera. Toen hij 30 jaar was verlegde hij zijn werkterrein en werd theaterdirecteur. Weer 10 jaar later werd hij zelfstandig ondernemer en ging zich toeleggen op het spreken en schrijven over de grote symbolische theaterwerken van onze cultuur. Zijn oeuvre bestaat inmiddels uit rijke analyses van vele dramatische en muzikale meesterwerken en de ongekend verre inzichten die deze bieden in de huidige tijd.

Zijn gedachtengoed is universeel en betreft nagenoeg alle aspecten van ons menselijke bestaan. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s en maatschappelijke gebeurtenissen, waarvan wij doorgaans denken dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden.

Maarten is een begenadigd spreker die zijn gehoor van begin tot eind weet te boeien met een unieke combinatie van rationaliteit, bevlogenheid en spirituele verdieping.