Over ons

OPLEIDINGEN VOOR MANAGERS, ORGANISATIEADVISEURS EN ONDERNEMERS
INSTRUMENTEN EN METHODIEKEN VOOR MENS- EN ORGANISATIEONTWIKKELING
COACHING, ADVIES EN SUPPORT BIJ HET CREËEREN VAN SAMENHANG IN ORGANISATIES

Wij zijn er voor leiders, adviseurs en ondernemers die verantwoordelijkheid willen nemen voor de toekomst

Als manager, adviseur of ondernemer geef je richting aan de ontwikkeling van organisaties. En dat brengt stevige opgaven met zich mee. Op het vlak van duurzaamheid, menselijkheid en continuïteit. Om er zo maar wat te noemen. Hoe speel je een rol van betekenis in een wereld die zo complex en dynamisch is? Hoe zorg je dat wat goed is voor de organisatie, ook goed is voor klanten en medewerkers?

Niet door weg te kijken, maar door het aan te kijken. Niet met snelle oplossingen voor het ogenschijnlijke vraagstuk, maar met een zorgvuldig gekozen aanpak, die past bij wat er werkelijk speelt.

Bij House of Coherence is alles erop gericht om steeds te kijken naar het grotere geheel en een dieper begrip te ontwikkelen van de wijze waarop dingen met elkaar samenhangen.

Coherence helpt om deze samenhang in beeld te brengen en de achterliggende wetmatigheden te leren kennen en te begrijpen. Dit stelt je in staat om vanuit inzicht en met wijsheid zaken in beweging te brengen en intenties voor de toekomst succesvol te realiseren.

Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst vraagt moed. Moed om dicht bij jezelf te blijven en te vertrouwen op je innerlijke kompas. Moed om te doen wat nodig is, ook als dat om fundamentele stappen en transitie vraagt. Van de organisatie én van jezelf. Daarom leer je bij House of Coherence niet alleen holistisch te kijken naar mensen, organisaties en de wereld om je heen, maar kijk je ook intensief naar jezelf. Zo ontwikkel je inzicht in wie je bent en vergroot je de kracht van je eigen leiderschap.

Samen zorgen we dat het klopt.

Wij zijn House of Coherence

judith-botman

Wij werken samen met een netwerk van adviseurs, trainers en coaches die zijn geschoold in de toepassing van Coherence voor mens- en organisatieontwikkeling. 

2012 – 2022

10 jaar House of Coherence

masterclass-coherence

Contact