Project omschrijving

Principles course | Coherentie in leiderschap

Sterke veranderingen in de wereld om ons heen vereisen dat we op andere manieren gaan kijken naar de ontwikkeling van mens en organisatie. Vraagstukken staan hierbij nooit op zichzelf en worden steeds complexer. Coherence helpt om deze complexiteit effectief te kunnen hanteren.

De course Coherentie in leiderschap biedt een intensieve kennismaking met het gedachtegoed Coherence. In zes sessies ontvouwt zich een denk- en begrippenkader waarmee je mensen, organisaties en je eigen leiderschap integraal en op een hoger niveau kunt bezien en begrijpen. Je leert hoe Coherence je helpt bij het blootleggen van knelpunten, het vinden van oplossingen en het creëren van effectieve samenhang.

De course biedt nieuwe inzichten op het gebied van universele principes en wetmatigheden, organisatiekunde, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. De course staat op zichzelf, maar is ook de eerste stap in het Coherence Leiderschapsprogramma.

coherentie-in-leiderschap

Sessie 1 | Ken de wereld: natuurlijke principes en universele wetten
In de eerste sessie maak je kennis met het conceptuele gedachtengoed Coherence. Je krijgt inzicht in de universele principes en wetmatigheden die hieraan ten grondslag liggen en hoe deze werkzaam zijn in de wereld om ons heen. Je legt hiermee een basis voor het kijken vanuit een integraal perspectief.

Sessie 2 | Ken de organisatie: coherentie in organisaties
In de tweede sessie leer je vanuit Coherence te kijken naar organisaties. Je krijgt inzicht in hoe diverse aspecten van organisaties met elkaar samenhangen: harde en zachte elementen van organiseren, hoge doelen en concrete waardecreatie voor klanten, sturende krachten en dragende vermogens. Je leert hoe je een organisatie integraal in beeld kunt brengen en vraagstukken kunt identificeren.

Sessie 3 | Ken de mens: de mens in heel zijn wezen
In de derde sessie maak je kennis met een integraal perspectief op de mens. Je ontwikkelt het inzicht dat mensen in organisaties meer zijn dan een optelsom van gedrag, talenten en competenties en leert hoe je mensen op zingevingsniveau aan je organisatie kunt verbinden.

Sessie 4 | Ken jezelf: Coherence en leiderschap
De vierde sessie staat in het teken van de coherente rol en positie van leiderschap in organisaties. Je maakt kennis met zeven archetypen in het leiderschap en leert deze in jezelf te herkennen en werkzaam te maken. Via een casus van één van de deelnemers verbinden we theorie aan de praktijk. We doen dit aan de hand van een Coherence opstelling.

Sessie 5 | Creëren en bewustworden
In de vijfde sessie verdiepen we ons in hoe veranderingen en vernieuwingen op een natuurlijke manier verlopen. Dit inzicht stelt je in staat weerstanden en blokkades in verander- en vernieuwingsprocessen te duiden en begrijpen.

Sessie 6 | Integratie en reflectie
In de zesde sessie integreren we de kennis en persoonlijke inzichten die je hebt opgedaan in de course. Je presenteert je visie op de wereld, organisaties, de mens en leiderschap aan je groepsgenoten.

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met verschillende werkvormen die helpen om vanuit hogere niveaus van bewustzijn te zien en te ervaren. We doen dit onder meer via Coherence Opstellingen.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper. Hierin zet je uiteen hoe je perspectief op de wereld, organisaties, de mens en leiderschap zich heeft ontwikkeld.

Je deelt je inzichten in de laatste sessie op eigen wijze aan je groepsgenoten.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course kun je je weg vervolgen met één van de andere courses in het Coherence Leiderschapsprogramma.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 1.695 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.395 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 6 sessies

  Groep 30  | dinsdag 19 november 2019

  Data & tijden >>
 • Voor leiders, adviseurs en business professionals die een integraal perspectief willen ontwikkelen op mens, organisatie en leiderschap

 • 6-7 deelnemers

 • House of Coherence in Zeist

 • € 1.695 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Testimonials

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”principles” num=”6″]

Meer testimonials

Meer informatie?

Meer informatie