Project omschrijving

Core course | Mensbeeld in Coherence

Organisaties zijn continu in beweging en dat maakt dat mensen steeds meer onder druk komen te staan. Het ervaren van zin en betekenis en het kunnen werken vanuit eigen kracht en kleur worden hierbij steeds belangrijker. Van managers en coaches vraagt dit dat zij professionals vanuit een integrale benadering kunnen begeleiden bij professionele vraagstukken.

Organisaties zijn sociale organismes, waarin de mens de hoofdrol speelt. Mens en organisatie vormen daarmee een samenhangend geheel. Mensen zijn hierin geen resources of een verzameling van kennis en vaardigheden, maar scheppende wezens, die zoeken naar zingeving in hun dagelijks handelen.

In de course Mensbeeld in Coherence maak je langs theorie, oefeningen en een zelfanalyse kennis met een integraal mensbeeld op basis van Coherence. Dit mensbeeld biedt inzicht in de diepgaande relatie tussen mens en organisatie en geeft daarmee antwoord op cruciale vragen die hierbij spelen. Dit holistische perspectief biedt een grondslag voor begeleiding van professionals bij vraagstukken rond zingeving, samenwerking, leiderschap en autonomie.

mensbeeld-in-coherence

Inhoud

In de course Mensbeeld in Coherence maak je in acht sessies kennis met een methodische weg voor begeleiding van professionals. In de course wordt stap voor stap een mensbeeld opgebouwd, dat uitgaat van een eenheid in lichaam, ziel en geest. Je ziet hierin het fysieke lichaam, de menselijke basisbehoeften, de mentale en emotionele framing, krachten en vermogens en de bronnen van zingeving in een samenhangend geheel. We gaan hierbij in het bijzonder in op de mens in zijn beroepsleven.

Naast het vergroten van je kennis, doe je een zelfanalyse waarbij je jezelf beschouwt langs het integrale mensbeeld. Dit mensbeeld biedt een rijke basis voor het begeleiden van professionals en het begrijpen van gedrag en ontwikkeling binnen de context van een organisatie.

Onderwerpen:

 • Het fysieke lichaam van de mens

 • Levensprocessen en vitaliteit

 • Psychologie van de mens

 • Krachten in de menselijke ziel

 • Geestelijke kwaliteiten: intuïtie, inspiratie en verbeeldingskracht

 • Levensfasen en ontwikkeling

 • Fasen in de werkbiografie

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Je doet dit zowel individueel als in een gesprek met je programmacoach. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met verschillende werkvormen die helpen om vanuit hogere niveaus van bewustzijn te zien en te ervaren. We doen dit onder meer via Coherence Opstellingen.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader, instrumenten en een aantal praktijkopdrachten. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Bij elke sessie hoort een praktijkopdracht. Je maakt deze voor jezelf, voor meer zelfinzicht en begeleidt hiermee een proefpersoon.

Continue reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plaats in binnen de course. Na afloop van elke sessie sta je stil bij je inzichten, ervaringen en leeropbrengst. Je blikt hierbij ook terug op je praktijkopdracht. Je verwerkt dit in een reflectiepaper.

Intervisie met groepsgenoten
Gedurende het traject verdiep je je inzichten en ervaringen in de praktijk met twee van je groepsgenoten. In de intervisiemomenten bespreek je de praktijkopdrachten en je persoonlijke ontwikkelvragen.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper. Hierin zet je uiteen hoe je mensbeeld zich heeft ontwikkeld. Je illustreert dit onder meer aan de hand van de praktijkopdrachten die je hebt uitgevoerd. Je verbindt dit ook met de persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 8 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course Mensbeeld in Coherence kun je je weg vervolgen met één van de andere core courses uit het Coherence Leiderschapsprogramma, of de Application Courses:

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.395 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.995 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 8 sessies

  Start: Najaar 2019, zodra de groep compleet is

  Data worden in overleg met de deelnemers gepland

 • Voor managers, coaches, trainers en adviseurs die een hoogwaardige aanpak, methoden en instrumenten zoeken voor het integraal begeleiden van professionals

 • 6-7 deelnemers

 • Je kunt deelnemen nadat je eerst de principles course Coherentie in leiderschap hebt afgerond

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.395 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 35.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Testimonials

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”mensbeeld in coherence” num=”6″]

Meer informatie?

Meer informatie