Core course | Metaperspectief op organisaties

Organisaties en hun omgeving zijn dynamisch en complex. Vraagstukken op het gebied van de business, waardecreatie, inrichting en cultuur stellen hoge eisen aan leiders, adviseurs en professionals. Complexe vraagstukken vragen erom vanuit meerdere denkkaders te worden beschouwd. De kunst is om een metaperspectief te ontwikkelen, dat de verschillende denkkaders weet te integreren.

In de course Metaperspectief op organisaties leer je organisaties integraal te overzien en te diagnosticeren. Met behulp van Coherence duik je diep in de ordening en dynamiek van organisaties. Je leert hoe je een organisatie in al haar lagen en aspecten in beeld kunt brengen en ontwikkelt de vaardigheid om in complexe situaties vanuit overzicht en wijsheid te handelen.

metaperspectief-op-organisaties

Inhoud

In de course Metaperspectief op organisaties leer je in acht sessies een organisatie te zien als een systemisch geheel, waarin alles met elkaar samenhangt. Je bouwt hiertoe een integraal organisatiekundig beeld op, waarmee je een organisatie in heel haar gelaagdheid kunt overzien en begrijpen. Dit beeld biedt een rijke basis voor organisatieontwikkeling en transitieprocessen.

Tijdens de course breng je een organisatie integraal in kaart en definieer je de belangrijkste ontwikkelopgaven. Hiermee maak je inzichtelijk wat nodig is om meer coherent te worden.

Onderwerpen:

 • Organisaties in de huidige tijdgeest

 • Samenhang tussen abstracte doelen en concrete waardecreatie voor klanten

 • Dynamiek tussen het business systeem en het sociaal systeem

 • Sturende krachten en dragende vermogens

 • Identiteit, integriteit, ethiek en moraal

 • Vakmanschap, autonomie en een coherente operatie

 • Ontwikkelstadia van organisaties

 • Duurzaamheid en zuivere transacties

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Je doet dit zowel individueel als in een gesprek met je programmacoach. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met verschillende werkvormen die helpen om vanuit hogere niveaus van bewustzijn te zien en te ervaren. We doen dit onder meer via Coherence Opstellingen.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader, instrumenten en een aantal praktijkopdrachten. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Bij elke sessie hoort een praktijkopdracht, die je uitvoert binnen je eigen organisatie of voor een externe opdrachtgever.

Continue reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plaats in binnen de course. Na afloop van elke sessie sta je stil bij je inzichten, ervaringen en leeropbrengst. Je blikt hierbij ook terug op je praktijkopdracht. Je verwerkt dit in een reflectiepaper.

Intervisie met groepsgenoten
Gedurende het traject verdiep je je inzichten en ervaringen in de praktijk met twee van je groepsgenoten. In de intervisiemomenten bespreek je de praktijkopdrachten en persoonlijke ontwikkelvragen.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper. Hierin zet je uiteen hoe je perspectief op organisaties zich heeft ontwikkeld, wat je illustreert aan de hand van de praktijkopdrachten die je hebt uitgevoerd. Je verbindt dit ook met de persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 8 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course kun je je weg vervolgen met één van de andere core courses in het Coherence Leiderschapsprogramma, of de Application Courses:

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.395 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.995 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 8 sessies

  Februari 2021

  Data worden in overleg met de groep gepland.

 • Voor leiders, adviseurs en business professionals die een organisatie integraal willen diagnosticeren

 • 6 deelnemers

 • Je kunt deelnemen nadat je eerst de basiscourse Coherentie in leiderschap hebt afgerond

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.395 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Andere programma’s in het Coherence Leiderschapsprogramma

Meer informatie?

Meer informatie