Project omschrijving

Core course | (Op)gaven in leiderschap

Voor alle rollen in organisaties geldt dat zelfkennis noodzakelijk is. Of je nu als professional, leider of consultant werkt, je neemt altijd de eigen opvattingen en emoties mee in het werk. Je eigenheid en je eigen visie spelen een rol in de adviezen of beslissingen die je neemt en je eigen bronnen van inspiratie, toekomstbeelden en intuïties hebben direct of indirect impact in je omgeving. Hoe hoger het zelfbewustzijn is, des te beter kun je een gerichte bijdrage leveren die passend is in de specifieke context.

De course (Op)gaven in leiderschap richt zich op de ontwikkeling van diep zelfinzicht. Zelfkennis is een belangrijke basis voor kwaliteit en impact. In deze module leer je jezelf kennen in je kwaliteiten en beperkingen. In je waarden en sturende krachten, in de eigen opgave die je jezelf wilt stellen en de beelden en inspiraties van waaruit je je vakmanschap wilt ontwikkelen.

opgaven-in-leiderschap

Inhoud

De huidige dynamiek in organisaties stelt hoge eisen aan professionals. In de course (Op)gaven in leiderschap leer je de kracht in jezelf te ontdekken en hierop te vertrouwen, ook wanneer zaken complex zijn en de druk steeds hoger wordt. Je brengt scherpte in je visie en wordt je bewust van je vermogen om daadkrachtig en vanuit eigenheid koers te geven, mensen te verbinden, beweging te creëren en tot concreet resultaat te komen.

De course (Op)gaven in leiderschap bestaat uit 8 sessies. Aan de hand van de methode ‘Zingeving in werk’ krijg je inzicht in wie je bent en wat je opgaven zijn en zie je wat nodig is om slagvaardiger te kunnen acteren.

Onderwerpen

 • Samenhang tussen mens en organisatie

 • Intuïtie, inspiratie en je beelden van de toekomst

 • Kracht van een geïnspireerde visie

 • Sturende krachten: vernieuwen, koers- en daadkracht

 • Inspireren, enthousiasmeren en mobiliseren

 • De zeggingskracht van je werkbiografie

 • Kwaliteiten in je vakmanschap

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Je doet dit zowel individueel als in een gesprek met je programmacoach. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met verschillende werkvormen die helpen om vanuit hogere niveaus van bewustzijn te zien en te ervaren. We doen dit onder meer via Coherence Opstellingen.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader en een aantal opdrachten. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Bij elke sessie hoort een praktijkopdracht, die betrekking heeft op je eigen leiderschap en professionele impact.

Continue reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plaats in binnen de course. Na afloop van elke sessie sta je stil bij je inzichten, ervaringen en leeropbrengst. Je blikt hierbij ook terug op je opdrachten. Je verwerkt dit in een reflectiepaper.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper. Hierin zet je uiteen wat de course heeft betekent voor de ontwikkeling van je leiderschap en professionele impact.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 8 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course kun je je weg vervolgen met één van de andere courses in het Coherence Leiderschapsprogramma.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.395 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.995 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Op deze course zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Praktisch

 • 8 sessies

  Start najaar 2019, zodra de groep compleet is.

  Overige data worden in overleg met de groep gepland, zodat het in ieders agenda past.

 • Voor leiders, adviseurs en business professionals die een stevige impuls willen geven aan hun leiderschap

 • 6 deelnemers

 • Je kunt deelnemen nadat je eerst de basiscourse Coherentie in leiderschap hebt afgerond

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.395 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Testimonials

[RICH_REVIEWS_SHOW category=”Course (Op)gaven in leiderschap” num=”6″]

Meer informatie?

Meer informatie