Project omschrijving

Application course | Strategieën naar coherentie

Als manager, adviseur of ondernemer ben je verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling van organisaties. Je hebt hierbij te maken met een complex samenspel van vele aspecten. Een eenzijdige aanpak leidt daarom vaak niet tot duurzame oplossingen. Een integrale blik is nodig om de het hele systeem van de organisatie te laten werken als een coherent geheel.

In de course Strategieën naar Coherentie leer je knelpunten en stagnaties op de diverse niveaus van de organisatie scherp in beeld te brengen. Je leert om een betekenisvol perspectief te ontwikkelen waar mensen de zin van verbeteringen en verandering kunnen plaatsen en het wat en hoe van veranderingen te vertalen in een verandervisie en een methodische aanpak.

De course doorloopt een methodische veranderkundige weg, die is opgebouwd uit een zestal interventies en instrumenten. Je past de interventies direct toe binnen je eigen organisatie of in de organisatie van een opdrachtgever.

strategieen-naar-coherentie

Inhoud

In de course Strategieën naar coherentie leer je in acht sessies werken volgens een methodische veranderkundige weg. De weg is opgebouwd uit zes interventies en instrumenten, die gericht zijn op het identificeren van vraagstukken, integrale diagnostiek, het ontwikkelen van perspectief en het inrichten van het veranderproces. Daarnaast leer je hoe je de interventies en instrumenten los van de methode kunt inzetten bij specifieke vraagstukken binnen organisaties.

Zowel de methodische weg, als de interventies en instrumenten zijn ontwikkeld op basis van de organisatiekundige kennis en inzichten van Coherence. Hiermee krijgt Coherence een concrete toepasbaarheid in de praktijk van het ontwikkelen van Organisaties.

Onderwerpen:

 • Integrale diagnostiek van het proces van waardecreatie

 • Congruentie tussen business model en operatie

 • Dynamiek tussen sturende krachten en dragende vermogens

 • Een wenkend perspectief voor betekenisvolle verandering

 • Veranderopgave en stakeholdersveld

 • Inrichten van een coherent verandertraject

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Je doet dit zowel individueel als in een gesprek met je programmacoach. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met dialoog over je ervaringen met de instrumenten in de praktijk en je persoonlijke reflectie hierop.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader, instrumenten en een aantal praktijkopdrachten. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Gedurende het traject werk je aan een praktijkopdracht, die je uitvoert binnen je eigen organisatie of voor een externe opdrachtgever.

Continue reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plaats in binnen de course. Na afloop van elke sessie sta je stil bij je inzichten, ervaringen en leeropbrengst. Je blikt hierbij ook terug op je praktijkopdracht. Je verwerkt dit in een reflectiepaper.

Intervisie met groepsgenoten
Gedurende het traject verdiep je je inzichten en ervaringen in de praktijk met twee van je groepsgenoten. In de intervisiemomenten bespreek je de praktijkopdrachten en persoonlijke ontwikkelvragen.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper. Hierin zet je uiteen hoe je perspectief op organisaties zich heeft ontwikkeld, wat je illustreert aan de hand van de praktijkopdrachten die je hebt uitgevoerd. Je verbindt dit ook met de persoonlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 8 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course kun je je weg vervolgen met één van de andere courses in het Coherence Leiderschapsprogramma.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.395 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.995 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 8 sessies

  Start: in de loop van 2019

  Data worden in overleg met de groep gepland

 • Voor leiders, adviseurs en business professionals die effectief willen werken aan coherentie in organisaties

 • 6-7 deelnemers

 • Je kunt deelnemen nadat je eerst de principles course Coherentie in leiderschap en de core course Metaperspectief op organisaties hebt afgerond

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.395 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Meer informatie?

Meer informatie