Project omschrijving

Application course | Zingeving in werk

Mensen hechten steeds meer waarde aan werk dat echt bij hen past. Ergens goed in zijn en daarmee een inkomen verdienen is niet meer genoeg. Mensen willen dat werk hen perspectief biedt en een positieve impact heeft in de wereld om hen heen. Zij komen hiermee steeds vaker voor fundamentele keuzevraagstukken te staan. Vraagstukken waar ze hulp en begeleiding bij wensen: Hoe kom ik tot de juiste inzichten en hoe maak ik de juiste keuzes?

In de course Zingeving in werk leer je hoe je als manager, adviseur of coach professionals vanuit een integrale benadering kunt helpen bij vraagstukken op deze gebieden. Je leert hierbij werken met een hoogwaardige methodiek, waarmee je professionals stap voor stap kunt begeleiden naar meer zingeving in het dagelijks werk.

Je past de methode direct toe in de eigen praktijk, waarin je aan de hand van een werkboek met een zevental instrumenten  begeleidingsgesprekken voert met een professional.

zingeving-in-werk

Inhoud

In de course leer je in 8 sessies werken met de begeleidingsmethodiek Zingeving in werk. In deze methodiek werk je aan de hand van zes instrumenten aan bewustwording, inzicht en het maken van keuzen. Daarnaast leer je hoe je de instrumenten los van de methode kunt inzetten bij specifieke vraagstukken van professionals.

De methodiek is gebaseerd op het gedachtengoed Coherence en gericht op de toepassing van het integrale mensbeeld van Coherence. Je oefent zowel aan de hand een begeleidingstraject in de praktijk, als door het uitwerken van de instrumenten voor je eigen ontwikkeling. Hiermee is de course van waarde voor de ontwikkeling van je vakmanschap én voor je persoonlijk leiderschap.

Naast voor business professionals in brede zin, is de course ook bijzonder geschikt voor specialisten op het gebied van de begeleiding en coaching. Zij voegen hiermee een nieuwe methode toe aan het repertoire waarmee ze reeds werken in hun coachingspraktijk.

Onderwerpen:

 • De kunst van het professioneel begeleiden

 • Inzicht in de huidige situatie en definiëren van de ontwikkelvraag

 • De ontwikkelvraag in het licht van de levensfase en werkbiografie

 • De match tussen identiteit en professie

 • Creëren van een toekomstbeeld en wenkend perspectief

 • De route naar keuzen en realisatie

 • Concreet vormgeven aan ontwikkeling

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Je doet dit zowel individueel als in een gesprek met je programmacoach. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met dialoog over je persoonlijke ontwikkeling en ervaringen in het begeleiden van een proefpersoon in de praktijk.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader, instrumenten en een aantal praktijkopdrachten. Je kunt deze vinden in de Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Elke sessie introduceren we een instrument waarmee je een professional begeleidt bij een volgende ontwikkelstap op weg naar zingeving in werk.

Continue reflectie
Reflectie neemt een belangrijke plaats in binnen de course. Na afloop van elke sessie sta je stil bij je inzichten, ervaringen en leeropbrengst. Je blikt hierbij ook terug op de ervaring in de praktijk. Je verwerkt dit in een reflectiepaper.

Intervisie met groepsgenoten
Gedurende het traject verdiep je je inzichten en ervaringen in de praktijk met een van je groepsgenoten. In de intervisiemomenten bespreek je de praktijkbegeleiding en je persoonlijke ontwikkeling.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper, waarin je uiteen zet hoe je je hebt ontwikkeld, zowel persoonlijk als in de praktijk.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 8 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6-7 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Wij stellen elke groep zorgvuldig samen, zodat een goede balans bestaat in niveau en werkveld.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist. Hier scheppen wij een plezierige context voor een impactvolle leerervaring.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Vervolg
Na afronding van de course nodigt je programma coach je uit voor een persoonlijk gesprek. Hierin blik je terug op de opbrengst van de course en bespreek je wat een passende vervolgstap is.

Na afronding van de course kun je je weg vervolgen met één van de andere courses in het Coherence Leiderschapsprogramma.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.395 excl. BTW. Ben je ZZP-er (geen BV) of betaal je de course privé, dan betaal je een gereduceerd tarief: € 1.995 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 8 sessies

  Start: in de loop van 2019

 • Voor leiders, adviseurs, coaches en business professionals die mensen methodisch willen begeleiden naar meer zingeving in werk

 • 6-7 deelnemers

 • Je kunt deelnemen nadat je eerst de basiscourse Coherentie in leiderschap en de core course Metaperspectief op organisaties hebt afgerond

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.395 excl. BTW

  Voor particulieren en ZZP-ers geldt een gereduceerd tarief

Inschrijven

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.
Vertel me meer

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.
Vertel me meer

Meer informatie?

Meer informatie