Coherence Leiderschapsprogramma

Zingeving in het dagelijkse handelen

Scholingsweg naar integraliteit, integriteit & impact

Mensen en organisaties bewegen in een wereld die steeds complexer wordt. Dit vraagt integer leiderschap en de moed om keuzes te maken die duurzame impact hebben.

De leiders van nu begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Ze kennen zichzelf en weten waar ze voor staan in het huidige tijdgewricht. Ze zijn in staat om integraal te kijken naar mensen en organisaties. Van hieruit geven ze vorm aan coherente organisaties, die grote impact hebben en van betekenis zijn voor klanten en medewerkers.

Het Coherence Leiderschapsprogramma sterkt je in de ontwikkeling van een integrale visie, een integere grondhouding en duurzame impact. Dit modulaire programma biedt zo een verrijkende weg naar inzicht en bewustwording op de vraagstukken van de nieuwe tijd.

Wat houdt het Coherence Leiderschapsprogramma in?

Het Coherence Leiderschapsprogramma biedt een samenhangend aanbod van courses op basis van Coherence. Het programma integreert daarbij vier essentiële gebieden van leiderschap: ken de wereld, ken jezelf, ken de mens en ken de organisatie.

Het versterken van het persoonlijk leiderschap en het realiseren van jouw leerdoelen en ambities staan daarbij centraal. Welke courses je doet, welke route je volgt en in welk tijdbestek je het programma doorloopt, stemmen we daarom volledig af op jouw individuele wensen en doelen.

Routes door het Coherence Leiderschapsprogramma >>

Brede basis: Principles Course Coherence

Met de course Coherentie in leiderschap leg je een brede basis voor het werken met het gedachtegoed Coherence. In zes sessies ontvouwt zich een denk- en begrippenkader waarmee je mensen, organisaties en je eigen leiderschap integraal en op een hoger niveau kunt bezien en begrijpen.

Diepgaande kennis: Core Courses

Gerenommeerde sprekers bieden inspirerende vergezichten en diepgaande inzichten over fundamentele thema’s, zoals duurzaamheid, samenleving en levensbeschouwing.

Ontwikkel een diep inzicht in jezelf en de impact die je hebt als professional. Leer hoe je vanuit een heldere visie tot krachtige planvorming komt en hoe je hiermee mensen kunt inspireren, enthousiasmeren en mobiliseren.

Ontwikkel een integraal perspectief op organisaties. Leer hoe je vanuit metaniveau kunt analyseren waar het stroomt of stagneert en hoe je effectief de juiste ontwikkelopgaven in beeld kunt brengen.

Ontwikkel een integraal perspectief op de mens. Leer de mens te zien in het geheel van lichaam, ziel en geest en hoe je dit kunt verbinden aan de ontwikkeling van krachten en vermogens, levensfasen en (werk)biografie.

Impactvol aan de slag: Application Courses

Leer werken met een integraal toepassingskader, waarmee je organisaties begeleidt naar meer samenhang en zingeving. Maak kennis met methodische interventies voor coherent organiseren en het realiseren van de hogere doelen voor de klant.

Leer hoe je professionals met complexe keuzevraagstukken, methodisch begeleidt naar meer zingeving in werk. Leer werken met instrumenten en interventies die helpen bij bewustwording, het vergroten van inzicht, creëren van een betekenisvol perspectief en het nemen van fundamentele besluiten.

Leer hoe je organisaties methodisch faciliteert bij fundamentele vernieuwing. Leer hoe je organisaties helpt bij het vinden van nieuwe relevantie en organisatiemodellen, passend bij de nieuwe tijd waarin duurzaamheid, autonomie en integraliteit de sleutelbegrippen zijn.

eer hoe je bronnen uit de kunst, levensbeschouwing en filosofie kunt inzetten in je adviespraktijk, zodat je op een hoger niveau kunt luisteren, interpreteren en confronteren. Ervaar hoe ‘de kunst van het vertellen’ nieuwe ruimte schept voor andere zienswijzen, meer diepgang en een rijker begeleidingsrepertoire.

De courses starten diverse keren per jaar
Voor data zie de informatie per course

Basiscourse Coherentie in leiderschap
€ 1.695 excl. BTW
Core & Application Courses:
Zie de informatie per course

Voor leiders, adviseurs en ondernemers die zich breed willen scholen in mens- en organisatieontwikkeling met Coherence

Je leert in kleine groepen van slechts 6-7 deelnemers per course

Alle sessies vinden plaats op onze eigen locatie:
House of Coherence in Zeist

Inhoud

Brede basis: Principles course Coherence

Diepgaande kennis: Core Courses

Impactvol aan de slag: Application Courses

Een unieke opleidingservaring

Kleinschalig, persoonlijk en hoogwaardig

In de courses leer je steeds in een zeer kleine groep van maximaal 6 of 7 deelnemers. In de sfeer van openheid en vertrouwen is veel ruimte voor het delen van ervaringen en persoonlijke bespiegelingen. Kennisoverdracht en dialoog aan tafel wisselen we af met diverse werkvormen, zoals Coherence Opstellingen.

Intensieve persoonlijke begeleiding

Parallel aan het doorlopen van de courses word je intensief begeleid door je persoonlijke Programma Coach. Je coach is op je weg je vaste sparringpartner. Samen verken je waar je staat en waar je vragen liggen. Zo stel je steeds weer nieuwe ontwikkeldoelen vast en kies je gericht met welke course je deze kunt realiseren.

Reis langs kennis, kunst, filosofie en spiritualiteit

Door de wortels in eeuwenoude kennis zijn de principes van Coherence te herkennen in vele grote verhalen, geesteswetenschappelijke bronnen, kunst en filosofie. Kennis van deze bronnen helpt om het bewustzijn te verruimen, nieuwe zienswijzen te ontdekken en je te kunnen verhouden met de complexe vraagstukken van de huidige tijd.

Action Learning: leren door te doen in de praktijk

In de courses vormt je eigen praktijk het speelveld voor ontwikkeling. Je leert immers het meest effectief van ervaringen in de praktijk en de reflectie hierop. Bij elke course horen opdrachten die je uitvoert in de praktijk, binnen je eigen organisatie of voor een externe opdrachtgever.

Member van de Coherence Community

Als deelnemer ben je automatisch member van de Coherence Community. De Community is een hoogwaardig netwerk van professionals die werken met Coherence en die duurzaam van betekenis willen zijn voor elkaars leerproces. Als Member kun je samen innoveren in Coherence LAB’s en scherp je je kennis met Lectures, Seminars en artikelen in de Coherence Library.

Kom kennismaken

Meld je nu aan voor het Lecture Integraal Organiseren
en ervaar zelf hoe Coherence werkt.
Een krachtige kennisimpuls voor slechts € 45.

Gratis adviesgesprek

Verken je mogelijkheden
In een persoonlijk gesprek leiden we je rond door het
programma en krijg je een advies op maat.

Meer informatie?

Meer informatie