Project Description

Course Coherent Ondernemen

Als ondernemer bouw je elke dag met hart en ziel aan je eigen onderneming. Nieuwe vragen uit de markt, bewegingen in de interne organisatie en de veranderde tijdgeest stellen je daarbij steeds weer voor nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Hoe speel je in op deze ontwikkelingen? Hoe doe je recht aan je eigen idealen? En wat betekent dit voor je dagelijkse operatie? Toch lukt veel ondernemers niet om regelmatig echte aandacht aan te geven deze thema’s. En dat terwijl dit essentieel is om je onderneming te ontwikkelen en sterker te maken voor de toekomst.

Speciaal voor Friese ondernemers die hun bedrijf echt een stap verder willen brengen, organiseren wij de course Coherent Ondernemen. Een course die helpt om te stil te staan bij thema’s als continuïteit, innovatie en duurzaamheid, waarin je een nieuw licht werpt op je eigen ondernemerschap en je kunt laten inspireren door andere ondernemers.

coherent-ondernemen

Inhoud:

In de course Coherent Ondernemen werk je samen met andere ondernemers uit de regio aan meer bewustwording over jouw onderneming. Hoe functioneert je bedrijf? Welke doelen streef je na? Welke rol neem je in en wat zijn de thema’s die je aandacht vragen?

In vier sessies ga je samen met je groepsgenoten met deze fundamentele vragen aan de slag. Even weg uit de waan van de dag help je elkaar om vanuit een helicopterview naar je onderneming te kijken, hierin de belangrijkste opgaven bloot te leggen en te werken aan je eigen ontwikkeling.

Onderwerpen:

 • Sessie 1 | Een integraal perspectief op ondernemen: samenhang tussen hoge doelen en waardecreatie voor klanten

 • Sessie 2 | Mijn hele onderneming in beeld: business model, onderscheidend vermogen en kwaliteit van de operatie

 • Sessie 3  Ik als ondernemer: ambities, visie, waarden en persoonlijke kwaliteiten en opgaven

 • Sessie 4 | Richting aan ontwikkeling: inzicht in strategische speerpunten en handvatten voor ontwikkeling van je eigen leider- en ondernemerschap

Een beschrijving van de inhoud per sessie lees je in de folder >>

Trainers
De course wordt gegeven door Judith Botman (founder House of Coherence) en Anco van der Vliet (Friese ondernemer, eigenaar &Uzelf).

Vier inspirerende sessies
Je komt vier keer met je groep bij elkaar voor een sessie. Twee trainers vergroten je kennis met theorie, zorgen voor een constructieve dialoog en begeleiden je bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Door de kleine groep is er veel ruimte voor het delen van ervaringen uit de eigen praktijk. Dit maakt dat je veel kunt leren van de mede-ondernemers in de groep.

Opdrachten in de praktijk
Naast de sessies werk je een aantal praktijk-opdrachten uit, waarmee je stap voor stap je hele onderneming integraal in beeld brengt. Je doet dit samen met één van je mede-cursisten, zodat je met elkaar kunt meedenken en je eigen inzichten verder kunt aanscherpen.

Studiemateriaal
Je ontvangt een werkboek met hierin de theoretische achtergronden bij de course en opdrachten die je uitwerkt voor je eigen onderneming. Ook krijg je toegang tot de online library van House of Coherence, waar je aanvullende materialen kunt vinden.

Resultaat en opbrengst van de course

 • Je ontwikkelt meer bewustzijn op hoe je onderneming functioneert en welke interne en externe ontwikkelingen van invloed zijn
 • Je hebt inzicht in de belangrijkste vraagstukken, kansen en dilemma’s waar je op korte termijn mee aan de slag kunt
 • Je legt een basis voor verdere ontwikkeling van je onderneming en je eigen leider- en ondernemerschap

Voor een goede verankering van de inzichten word je na de course uitgenodigd voor een individueel gesprek met één van de trainers. Hierin kijken we welk van de aspecten die in de course naar boven zijn gekomen de meeste aandacht vragen en hoe je mogelijke vervolgstappen verder kunt vormgeven.

Op deze course zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Programma
Het programma bestaat uit vier sessies van een dagdeel. De sessies zijn eens per 2/3 weken op woensdagochtend. Na afloop van de course bespreek je de opbrengst en de vervolgstappen met één van de trainers.

Studiegroep
De groep bestaat uit 6-8 ondernemers. Door de kleine groep is er veel ruimte voor het delen van ervaringen uit de eigen praktijk. Dit maakt dat je veel kunt leren van de mede-ondernemers in de groep.

Locatie
De sessies vinden plaats op een sfeervolle locatie in het centrum van Burgum.

Certificering

Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat als bewijs van deelname.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 995 excl. BTW.

Praktisch

 • 4 sessies

  Start najaar 2018

  Data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld

 • Voor ondernemers uit de provincie Friesland

 • 6-8 deelnemers

 • Een locatie centraal in Friesland (details volgen nog)

 • € 995 excl. BTW

Inschrijven
Download folder

Deelnemers over deze course

Razend knap hoe Coherence mij een kapstok geeft, waardoor ik mijn eigen onderneming en de vragen die hierin spelen nu echt kan begrijpen.”

Deze bewustwording had ik nodig om me los te maken uit mijn eigen patronen. Het is een continue spiegel.”

Vanaf het eerste moment voelde ik vertrouwen in de groep. Mooi hoe we aan de hand van een model handvatten krijgen voor de dialoog.”

Dit is precies waarnaar ik op zoek was. Dit helpt om niet alleen ‘in’, maar vooral ook ‘aan’ mijn onderneming te werken.”

Meer informatie?

Meer informatie