Hanteren van dilemma’s in organisaties2018-01-22T18:03:11+00:00

Project Description

Hanteren van dilemma’s in organisaties

Organisaties en hun omgeving worden steeds complexer. Zowel intern als extern speelt een grote diversiteit aan thema’s. Daarnaast zorgt een breed stakeholdersveld voor complexe afwegingen en lastige dilemma’s. Als directeur of bestuurder kun je geen eenzijdige route varen, maar zal je steeds weer moeten zoeken naar het ‘creatieve midden’. Dit vraagt kennis van de essenties van tegenstellingen in organisaties en de dilemma’s die hierbij spelen, maar ook inzicht in het eigen leiderschap en de voorkeursstijlen in besluitvorming.

De course Hanteren van dilemma’s in organisaties biedt een diepgaand leertraject waarin je je zowel theoretisch als praktisch schoolt in het hanteren van de tegenstellingen waar je als bestuurder of directeur mee te maken hebt. Door het creëren van diep zelfinzicht en het leren werken met krachtige methodiek, biedt deze course een handreiking in het omgaan met dilemma’s in de praktijk.

Je volgt de course in een kleine groep van zes directeuren en bestuurders uit diverse sectoren.  Daarnaast biedt de course persoonlijke reflectie en werk je aan een actueel vraagstuk uit de praktijk.

basisprinciples-coherence

Inhoud:

Tegenstellingen in organisaties zijn veelal te zien als een polariteit: een geheel van twee tegengestelde polen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er is een aantal polariteiten die in elke organisatie voorkomen. We spreken dan van een inherente organisatiepolariteit.

In de course maken we intensief kennis met de dilemma’s die inherente polariteiten in de besturing van organisaties opleveren en hoe deze polariteiten effectief te managen zijn.

De course is gebaseerd op het gedachtengoed Coherence, een integraal concept voor de ontwikkeling van mens en organisatie. Daarnaast maken we gebruik van een tweetal methoden die helpen om in complexe situaties weloverwogen en adequaat tot besluiten te komen: Polarity Management van Barry Johnson PhD en Dynamische Oordeelsvorming van Dr. Lex Bos.

Onderwerpen:

 • Coherentie en polariteiten

 • Interente organisatiepolariteiten

 • Voorkeurstijlen in de besluitvorming

 • Dynamische oordeelsvorming

 • Het managen van polariteiten

Een beschrijving van de inhoud per sessie is het lezen in de leaflet bij dit programma >>

Docent en programmacoach
De course wordt gegeven door Herman van Kampen, grondlegger van het gedachtengoed Coherence. Daarnaast word je begeleid door je programma coach Judith Botman.

Persoonlijke leerdoelen
Voorafgaand aan het traject sta je stil bij je persoonlijke leerdoelen. Wat wordt er in je huidige praktijk van je gevraagd? Wat is je intentie met deze course? Welke groei wil je doormaken? Wat is de gewenste opbrengst, inhoudelijk, persoonlijk en professioneel?

Werkvormen
De inhoud van de course is geheel gebaseerd op Coherence. We wisselen theoretische kennisoverdracht hierbij af met diverse werkvormen, onder meer Coherence Opstellingen en Aikido.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bij deze course bestaat uit een uitgebreide reader, instrumenten en een aantal praktijkopdrachten. Je kunt deze vinden in de online Coherence Library.

Praktijkopdrachten
Je leert door middel van Action Learning: leren door toepassing, ervaring en reflectie. Je werkt gedurende het programma aan een casus uit de eigen praktijk.

Intervisie met groepsgenoten
Gedurende het traject verdiep je je inzichten en ervaringen in de praktijk met een van je groepsgenoten.

Eindopdracht en presentatie
Je rondt de course af met een eindpaper, waarin je uiteen zet welke inzichten je met de course hebt opgedaan en hoe je je hebt ontwikkeld.

Je presenteert je eindpaper in de laatste sessie aan je groepsgenoten.

Planning en doorlooptijd
De sessies zijn eens per 3/4 weken. We houden daarbij rekening met reguliere feestdagen en schoolvakanties. De doorlooptijd van de gehele course is ongeveer 7 maanden.

Studiegroep
Je leert in een groep van slechts 6 deelnemers. Hierdoor is veel ruimte voor dialoog en het delen van eigen vraagstukken en reflecties. Deelnemers aan de course zijn alle werkzaam als bestuurder of directeur, in uiteenlopende sectoren.

Locatie
De sessies vinden plaats bij House of Coherence in Zeist.

Certificering
Na een succesvolle afronding van de course ontvang je een certificaat.

Investering
De investering voor deze course bedraagt € 2.950 excl. BTW. Dit is inclusief studiemateriaal, opdrachten, persoonlijk gesprek na afloop en arrangement (locatie, koffie/thee en evt. lunches en diners).

Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst.

Erkenning
Deze course wordt aangeboden in samenwerking met Business School Nederland. Business School Nederland is CEDEO-erkend en NRTO-erkend. De opleidingen van BSN zijn geaccrediteerd door de NVAO.

De kleine lettertjes bij deze course staan in de Algemene Voorwaarden.

Praktisch

 • 7 sessies van één dagdeel

  Start: voorjaar 2018

  De data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld, zodat deze aansluiten op ieders agenda

 • Voor bestuurders en directeuren die zich zowel praktisch als theoretisch willen scholen in het hanteren van dilemma’s die spelen binnen organisaties

 • 6 deelnemers uit diverse sectoren

 • House of Coherence in Zeist

 • € 2.950 excl. BTW

 • Voor dit programma is een aparte leaflet beschikbaar

  Download leaflet >>

Inschrijven

Wij bieden dit programma aan in samenwerking met Business School Nederland

Bestuurders van woningcorporaties ontvangen 28 PE-punten voor dit programma

logo-aedes

Meer informatie?

Meer informatie