Coherence LAB | Conceptualiseren van dienstverlening

Van vakmanschap tot portfolio

Nederland telt steeds meer zelfstandig professionals (ZZP/ZP) en dat zien we ook terug in het netwerk van House of Coherence. Elke ZP’er heeft eigen kwaliteiten, een eigen vakmanschap. Dit vakmanschap is vaak maar moeilijk verkoopbaar. Het is dan ook niet eenvoudig om je eigen kwaliteiten over het voetlicht te brengen. Zeker niet als je hart ligt bij je vak en minder bij de commercie.

Hoe zou het zijn als je je vakmanschap kunt conceptualiseren, waardoor je een helder aansprekend dienstverleningsconcept in handen hebt? Rond deze vraag organiseren wij vanaf mei 2017 het eerste Coherence LAB.

Coherence LAB Proces

Het Coherence LAB start met kick-off met hierin een inleiding door Herman van Kampen. Hierin leggen we met behulp van Coherence een theoretische en methodische basis voor het LAB Proces. We sluiten de kick-off af met een plan voor het vervolg. We formuleren de onderzoeksvragen en geven vorm aan het proces.

De volgende sessies staan in het teken van leren, ontdekken en co-creatie. Deelnemers delen hun inzichten en verrijken elkaar met kennis en ervaringen uit het onderzoek. Input kan hierbij komen uit theorie, maar ook uit bronnen uit de praktijk.

In de zesde en laatste sessie presenteer je de uitkomsten van het LAB voor je eigen onderneming. Daarnaast staan we stil bij de opbrengst voor Coherence.

Praktisch

  • Het LAB start zodra de groep compleet is, data plannen we in overleg

  • Voor ZP’ers die zoeken naar manieren om hun vakmanschap te vertalen naar concrete product- en/of dienstverleningsconcepten en in hun zoektocht willen samenwerken met andere ZP’ers

  • Maximaal 6 deelnemers

  • House of Coherence in Zeist

  • € 250 excl. BTW

Coherence LAB Resultaat

In het LAB wordt onderzocht, geëxperimenteerd, getoetst en gecreëerd. Wat het LAB precies moet opleveren bepaalt de groep. Dit is bijvoorbeeld een concreet concept voor je eigen onderneming en de beschrijving van een coherente aanpak voor het conceptualiseren van dienstverlening. Belangrijk is dat het LAB tot resultaat leidt voor jezelf én bijdraagt aan de ontwikkeling van het gedachtegoed Coherence.

De opbrengst van het LAB voor Coherence werken we uit in een artikel, dat we publiceren in de splinternieuwe Coherence Library, die in 2017 wordt gelanceerd.

LAB Facilitator | Guy van Wunnik

Initiatiefnemer en facilitator van het LAB is Guy van Wunnik. Guy is na een loopbaan in onder meer het hoger onderwijs in 2016 geleden gestart als zelfstandig adviseur en organisatiecoach.

Guy: “Met gebruikmaking van het Coherence-model wil ik samen met de peer group op zoek gaan naar hoe je het proces van conceptualiseren van eigen ZP-diensten het beste kunt inrichten en uitvoeren. Wat zijn de stappen, waar zit de samenhang, hoe komt het resultaat op een coherente wijze tot stand en vooral: wat heb je dan?”

Programma

Meer informatie

Meer informatie