Mens in ontwikkeling | Opleiding Coherence Practitioner

2023-01-09T12:09:21+02:00|

In deze vervolgopleiding ontwikkel je een diepgaand begrip van mensen in organisaties. Hierdoor ben je ben je beter in staat om mensen te verbinden aan ontwikkeling en verandering, hen te coachen en te begeleiden bij vraagstukken die ze hebben en vorm te geven aan organisaties waarin mensen zin en betekenis ervaren.