5 juni 2023

Training: Breng in één dag de omgeving in beeld met het Coherence Kompas

Kijk rond en kom tot inzicht met de Coherence Vloerplaten

 • Leer hoe je een complete
  workshop begeleidt

 • Signaleer relevante
  ontwikkelingen

 • Formuleer een
  visie en ambities

Stilstaan bij wat er speelt

We ervaren allemaal de dynamiek van deze tijd. Veel van de vraagstukken waar organisaties mee worden geconfronteerd, worden door ontwikkelingen in de omgeving veroorzaakt. Aan leiders en adviseurs vraagt dit dat zij deze ontwikkelingen helpen te signaleren.

 • Hoe breng je de omgeving op een goede manier in beeld?

 • Hoe bepaal je welke trends en ontwikkelingen relevant zijn?

 • Hoe weet je of iets een kans of een bedreiging is?

 • Hoe help je anderen om hun zichtveld te vergroten?

 • Hoe kom je van waarneming tot inzicht?

 • Hoe breng je ontwikkelingen zinvol met elkaar in verband?

De training geeft je een antwoord op deze vragen.

Waarom deze training?

Het Coherence Kompas hebben wij enkele jaren geleden nieuw ontwikkeld in aanvulling op het Coherence Identiteitsmodel. Het Coherence Kompas is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van visie en strategie. Het helpt om een standpunt in te nemen en een samenhangende set ambities te formuleren.

Organisaties staan continu in verbinding met hun omgeving. Ontwikkelingen in de omgeving beïnvloeden de organisatie en de organisatie is op haar beurt van invloed op de omgeving.

Weten wat er in de omgeving gebeurt is essentieel om als organisatie scherp aan de wind te blijven varen. Dit vraag dat je weet wat er speelt in de markt, technologische ontwikkelingen in de gaten houdt, maatschappelijke trends signaleert en weet wat mensen – klanten en (potentiële) medewerkers – belangrijk vinden, etc.

Inzicht in het samenspel van factoren helpt om bewust te worden van de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn voor de organisatie. Een integrale analyse helpt om kansen te creëren en ambities te formuleren.

Wat leer je in deze training

In de training leer je hoe je zelf een workshop begeleidt, waarin je met behulp van de Coherence vloerplaten de externe omgeving in beeld brengt en inzichten vertaalt in standpunten.

 • Hoe je het Kompas en de werkwijze introduceert bij deelnemers die het gedachtengoed niet kennen

 • Hoe je de workshop voorbereidt en opbouwt

 • Waar je begint en welke vragen je stelt per veld

 • Hoe je bepaalt wat relevant is en wat dit betekent

 • Hoe je verbanden legt en samen met de deelnemers conclusies trekt

 • Hoe je helpt om standpunten in te nemen

 • Welke tips & tricks je kunt inzetten voor verdere verdieping

 • Hoe je goede vervolgstappen bepaalt richting visie en strategieontwikkeling

Voor ik met het Kompas werkte waren formuleerde ik met mijn klanten een breed palet aan ambities, zonder echte samenhang. De ambities die ik nu help formuleren versterken en elkaar en helpen de positie te verstevigen.

Kijk rond in de omgeving

MELD JE AAN

VOLG DE TRAINING

HELP JOUW KLANT OM TOT INZICHT TE KOMEN

Als je deze training hebt gevolgd, dan…

Ben je in staat om zelf een workshop te begeleiden waarin je binnen één dag de omgeving van een organisatie in beeld brengt en inzicht biedt in de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Het Kompas helpt je om letterlijk rond te kijken en verbanden te leggen tussen de ontwikkelingen die je signaleert. Zo leg je een stevige basis voor visie- en strategieontwikkeling.

De grote kracht is dat het beeld van de omgeving samen met het team van de organisatie wordt opgebouwd, zodat je optimaal gebruik maakt van de kennis en wijsheid die in het team aanwezig is.

Ik werk in het onderwijs. Hier hebben organisaties te maken met zo’n beetje alles wat er in de wereld speelt. Schaarste aan mensen en middelen, veranderende wensen en verlangens van studenten, de roep om innovatie.

Het Kompas helpt om niet overweldigd te raken, maar helder en gestructureerd te blijven kijken.

Mijn klanten vinden het vaak lastig om te kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Door met het Kompas te werken help ik om hun ogen te openen voor wat er speelt. Bijvoorbeeld op het vlak van innovatie, wet- en regelgeving en veranderende wensen van de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt.

Hierdoor hebben zij hun omgeving beter in beeld en kunnen ze betere keuzen maken.

€ 495 excl. BTW

Prijs is inclusief koffie/thee en luxe lunch

Heb je vragen? Bel 035 785 9221 of stuur een bericht naar connect@houseofcoherence.nl