Typologie in 7 archetypen

Inzicht in je eigen kracht en kleur

Organisaties bestaan uit mensen. Al deze mensen leveren vanuit hun eigen kracht en kleur een bijdrage aan het grotere geheel. In de krachten en persoonlijkheid van mensen zijn verschillende typologieën te onderscheiden. In Coherence duiden we deze aan de hand van zeven archetypen.

De archetypen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe je in elkaar zit en je verhoudt met tal van praktijksituaties. Ze geven uitdrukking aan wie je bent, hoe je omgaat met ontwikkeling en hoe je interacteert met anderen.

archetypen-kenmerk
raadsman-icoon

Raadsman

Als eerst is er de Raadsman. De Raadsman is een krachtige denker. Hij weet intuïtief waar de wereld naar toegaat en heeft een scherp oog voor de impulsen van de tijdgeest. Vanuit een heldere visie helpt hij om tot de kern te komen en weet hij aan te geven waar het in essentie om gaat. De Raadsman is geen prater, maar als hij spreekt heeft dat een grote zeggingskracht.

koning-icoon

Koning

Een andere kracht is die van de Koning. De Koning herken je aan zijn grote wijsheid en compassie. Hij durft groots te denken en van hieruit koers geven voor de lange termijn. De Koning is een natuurlijke leider, die vanuit zijn bezielende kracht, anderen weet te enthousiasmeren.

Generaal

De Generaal is een echte analyticus. Zo komt hij weloverwogen tot een duidelijke marsroute. De Generaal zorgt voor focus en met zijn scherpe zwaard durft hij knopen door te hakken. Dit mijn keuze, dat is het plan, zo gaan we het doen. Zo weet hij op daadkrachtige wijze, zaken werkelijk in beweging te zetten.

minstreel-icoon

Minstreel

De Minstreel is een gevoelsmens. Hij zorgt voor betrokkenheid, saamhorigheid en warme verbindingen. Fijnbesnaard als hij is weet hij gevoelens bloot te leggen en pijnlijke ervaringen te verwerken. Met zijn sterke inlevingsvermogen is hij sensitief voor wat er onder de oppervlakte speelt.

koopman-icoon

Koopman

De Koopman is creatief en adaptief. Snel van geest en rap van tong, weet hij zaken effectief aan de man te brengen. De Koopman is connected met zijn omgeving. Hierdoor ziet hij altijd kansen en weet hij zich gemakkelijk aan te passen. De Koopman is een handige regelaar. Door zijn inventieve vermogen, weet hij altijd wel een slimme oplossing te bedenken.

ambachtsman-icoon

Ambachtsman

De Ambachtsman is een echte doener. Met liefde voor zijn vak draagt hij zorg voor wat moet gebeuren. De Ambachtsman houdt van gewoontes. Alles op z’n tijd en liever geen verstoring. Door steeds weer te leren en te optimaliseren, werkt hij continu aan kwaliteit.

ridder-icoon

Ridder

Tot slot is er de Ridder. Met zijn grote hart, staat hij moedig in het midden. Met een open vizier, innerlijk wegend wat goed is. De Ridder is sterk en dapper, maar durft ook open en kwetsbaar te zijn. Zo weet hij vanuit zijn authentieke kracht, mensen te verbinden en tegenstellingen te overbruggen.

Werken met de archetypen in de praktijk

De toepasbaarheid van de archetypen gaat verder dan inzicht in de persoonlijkheid van mensen. Want zoals de zeven typen duiding geven aan de krachten en vermogens van mensen, geldt dit ook voor organisaties, teams, vraagstukken etc. Zo helpen de archetypen onder meer bij het blootleggen van de dynamica tussen samenwerkingspartners of binnen teams, het onderzoeken van waardepatronen in organisaties of het typeren van een organisatie-identiteit.

Het is dan ook niet toevallig dat we het archetype van de Generaal terugvinden op de plek waarop in het organisatiekundige model de Strategie staat, dat we de Koning terugzien op de plek van het Leiderschap en dat de Koopman gerelateerd is aan de Portfolio van een organisatie.

Steeds weer bieden de zeven archetypen een ingang voor inzicht en ontwikkeling. Bijvoorbeeld door te kijken naar de samenhang tussen de sturende krachten en dragende vermogens, of aan de hand van hun polaire (tegengestelde) dynamiek.

Meer verdieping? Kom naar het Lecture!

Regelmatig organiseert House of Coherence een Lecture over dit thema. Hierin maak je kennis met de archetypen en hoe je deze in jezelf kunt herkennen, maar ook bij voorbeeld over de schaduwzijden van elk type.

Meer informatie >>