De zeven essentiële krachten van een organisatie

Het 7-krachtenmodel is één van de belangrijkste submodellen van Coherence. De zeven archetypische krachten in dit model representeren elk een specifieke kwaliteit. De Raadsman staat voor de fundamentele denkkracht, de Koning voor enthousiasme en koerskracht, de Generaal voor analyse en daadkracht, de Ridder voor eigenheid, de Minstreel voor emotie en warme verbinding, de Koopman voor ratio en slimme connecties, de Ambachtsman voor kwaliteit en uitvoeringskracht. In een coherente organisatie zijn deze kwaliteiten alle in een goede balans aanwezig. De ene vaak wat sterker dan de andere. Dat geeft een organisatie haar eigen unieke identiteit en kleur.

Hoe zijn de kwaliteiten in jouw organisatie aanwezig? Zijn de krachten in balans?